Vergoeding van onkosten

Uw uitgever geeft u informatie over welke soorten onkosten terugbetaald worden en hoe dit werkt. Voor alle onkosten die ingediend worden is alleszins een bewijs en (jouw) handtekening nodig.

Breng onkosten mee naar de eerstvolgende auteursvergadering. Daar zal een onkostenformulier rondgedeeld worden dat u moet invullen. Lukt dat niet, vraag dan aan uw uitgever of hij u een onkostenformulier kan mailen. Vul het in, voeg het nodige toe en bezorg het aan uw uitgever of aan het secretariaat.

Onderaan vindt u een leeg onkostenformulier en een verdere toelichting bij de terugbetaling van onkosten.

Belangrijk: de fiscale behandeling van terugbetalingen van onkosten!

Houd er rekening mee dat de uitgeverij elke uitgave fiscaal moet aangeven. Dat betekent dat we jaarlijks een fiscale fiche opmaken voor de bedragen die, ook voor de terugbetaling van door auteurs gemaakte kosten, gestort werden. Als auteur krijgt u dus géén fiscale fiche voor uw auteursrecht (zie rubriek Toelichting bij de afrekening van het honorarium), maar wél voor alle andere bedragen die u uitbetaald werden.

De auteur kan ervoor kiezen om tegenover deze beroepsinkomsten de werkelijke inkomsten bij de fiscus aan te geven waardoor beide elkaar opheffen. Ook als u ervoor kiest om voor uw beroep de forfaitaire aftrek te volgen, kunt u voor deze inkomsten uw werkelijke onkosten indienen.

Let op: zodra deze netto-vergoedingen boven een zeker bedrag (2011: € 1.341,96 netto) uitkomen, moet u contact opnemen met de sociale kas voor zelfstandigen en een statuut als gedeeltelijke zelfstandige of een vrijstelling daarvan aanvragen.