FAQ

Ik heb mijn afrekening begin maart ontvangen en onmiddellijk ondertekend teruggestuurd, maar nog steeds geen betaling ontvangen.
De afrekeningen worden begin maart verstuurd. Tijdens de volgende drie weken verzamelen we de binnenkomende akkoordverklaringen, geven we toelichting, worden fouten rechtgezet ...
Begin april worden dan de royalties van de auteurs die hun akkoord gaven, tegelijkertijd uitbetaald.

Een product ontbreekt op de afrekening.
Als het boek wél verkocht werd in het voorafgaande (burgerlijk) jaar (te controleren!), zit er ergens een fout in de administratieve keten. Heel vaak is dat het auteurscontract dat nog niet ondertekend werd! Zolang dat niet gebeurd is, of er geen ondertekende verdeling van het auteursrecht is, kunnen er geen royalties op dat product uitbetaald worden.
De contracten en de verdelingen moeten dus ten laatste in onze systemen ingebracht zijn op 31 december van het jaar van de eerste verkoop van de publicaties, en dus voorafgaand aan de eerste afrekening van de auteursrechten in maart. Als dat niet gebeurt, wordt de afrekening uitgesteld tot alles in orde is, en met de eerstvolgende afrekeningsronde meegenomen.

Een artikel komt niet voor op mijn VEWA-lijst.
Elk jaar maken wij voor de Vlaamse auteurs een overzicht met de gegevens voor aangifte bij VEWA. Van elk in het voorgaande jaar gerealiseerd product worden deze gegevens opgelijst a.d.h.v. interne documenten en overzichten. Een arbeidintensieve en jammer genoeg ook foutgevoelige klus!
Het is altijd mogelijk dat een titel aan het Vewa-overzicht ‘ontsnapt’. Geef onze collega’s dan zeker een seintje zodat een en ander rechtgezet kan worden.

Ik ga (toch) niet akkoord met het uitgekeerde auteurspercentage.
In het auteurscontract of het addendum worden de afspraken over de verdeling van het honorarium door iedereen voor akkoord ondertekend. Als u bij nader inzien toch niet akkoord gaat met het percentage dat afgesproken werd, en dus niet akkoord gaat met de voorgestelde bedragen, contacteer dan uw uitgever.

Het afgerekend aantal verkochte exemplaren wijkt af van wat ik eerder hoorde.
In het najaar kunnen de uitgevers al heel wat informatie over de verkoop van het voorbije commerciële seizoen doorgeven. Maar deze cijfers houden geen rekening met de exemplaren die in de maanden november en december uit depots en stocks naar de uitgeverij worden teruggestuurd. Daardoor kan het aantal waarop het auteursrecht afgerekend wordt toch nog verschillen van de cijfers die in eerste instantie gecommuniceerd werden.
Gelukkig werkt dit in beide richtingen, evengoed kan er nog wat extra verkoop geweest zijn