Het auteurshonorarium

In het auteurscontract wordt afgesproken welke vergoeding de auteurs voor hun bijdrage aan een leermiddel ontvangen. Meestal is dat een percentage op de verkooop van het leermiddel.  Toelichting bij de berekening en welk soort formulier u als auteur jaarlijks ontvangt staat in de documenten onderaan.

Wilt u meer informatie over uw statuut als auteur en de aard van het auteursrecht? Surf dan naar: