Vergoedingen

De belangrijkste vergoeding die u voor uw auteurswerk ontvangt is het auteurshonorarium. In regel heeft u, zodra uw  product afgerond en in verkoop gegaan is, recht op een deel van de inkomsten die de uitgeverij hiervoor ontvangt. Het auteurshonorarium is een percentage op de verkoop.

Daarnaast worden ook vaak de onkosten die u als auteur bij het maken van je werk maakt, door de uitgeverij terugbetaald.