Realisatietips voor een goeie kopij

Als het voor iedereen duidelijk is welke inhouden aan bod zullen komen, in welke vorm en hoe die gespreid zal worden over de methode, kunt u starten met de schrijffase. Hiervoor gebruikt u een recente versie van Word. Kopij wordt altijd digitaal aangeleverd; de tijd van geschreven teksten ligt ver achter ons.

Als u werkt met een sjabloon dat door de uitgeverij wordt aangeleverd, dan zult u altijd werken in een Word-bestand én een bijhorend Excel-bestand waarin afbeeldingen-, audio-, beeldlijsten verzameld worden.

Algemene tips voor het aanleveren van kopij

  • Houd rekening met de structuur die u uitgezet heeft, met andere woorden met uw (voorlopige) inhoudsopgave
  • Neem voor het schrijven ook nog even de bijlage door met taalafspraken (incl. de NBN-normen) (zie Nuttige documenten - download 'Taalafspraken Uitgeverij VAN IN')
  • Werkt u samen in een auteursgroep, maak dan, nog voor u begint te schrijven, de nodige praktische afspraken in verband met het aanleveren van de kopij, zodat iedereen op dezelfde lijn zit
  • Wilt u een bestaand tekst-, geluids- of videofragment in uw kopij opnemen? Houd er dan rekening mee dat we daarvoor toestemming moeten vragen aan de oorspronkelijke auteur/rechthebbende, en dat u nooit vooraf weet of u die toestemming ook zult krijgen. Na het schrijven van het proefhoofdstuk vragen we je daarom om eerst een pre-definitieve kopij in te dienen, zodat de rechtenclearing opgestart kan worden. Vul  de aanvraag bestemd voor de rechtenclearing zo volledig mogelijk in in de clearinglijsten (zie Nuttige documenten - download 'Template rechtenclearing en illustraties'). Als u werkt in een sjabloon dat door de uitgeverij wordt aangeleverd, zal de nodige informatie meteen gevraagd worden tijdens het schrijven en komen alle aanvragen automatisch in een clearinglijst terecht. Aan de hand van deze pre-definitieve kopij heeft uw redacteur de tijd om uit te zoeken of rechten al dan niet gecleared kunnen worden. Het is belangrijk dat uw redacteur de rechten navraagt voor u een definitieve kopij indient. We kunnen immers geen bestaand materiaal gebruiken waarvoor we geen toestemming krijgen. Het kan dus zijn dat u uw kopij noodgedwongen moet aanpassen.

Uw digitaal bestand (Word-document) is het materiaal dat de vormgever in de gewenste vorm zal gieten (dat gebeurt meestal in het opmaakprogramma InDesign). Hoe beter de inhoud en structuur van uw tekst in orde is, hoe minder problemen er bij de vormgeving zullen opduiken en hoe minder vertraging het productieproces zal oplopen. Suggesties voor de paginaopmaak van uw kopij: zie Nuttige documenten - download 'Tips van de redactie'. 

Nuttige documenten

Er zijn 8 downloads beschikbaar.

1. Tips van de redactie

2. Taalafspraken Uitgeverij Van In

3. Het overnemen van materiaal uit andere werken

4. Beeldbanken

5. Correctietekens

6. Template rechtenclearing en illustraties

7. Genderklik checklist diversiteit

8. Checklist beoordeling proefhoofdstuk