De onderdelen van de kopij

Samen met uw uitgever heeft u besproken hoeveel bladzijden uwboek mag tellen. Voor elk project wordt vooraf een calculatie gemaakt. Daarin worden alle kosten geraamd die uiteindelijk de verkoopprijs zullen bepalen. Het aantal pagina’s is een belangrijke factor in die calculatie. Het is dus van belang het afgesproken aantal te respecteren. Maak daarom − samen met uw uitgever en uw eventuele medeauteurs − een nauwkeurige inschatting van de ruimte waarover u per les, hoofdstuk, thema ... beschikt. Houd er rekening mee dat het aantal pagina's in uw kopij vaak niet overeenstemt met het uiteindelijke aantal gelay-oute pagina's (waarin illustraties, teksten, authentiek bronmateriaal ... geplaatst staan). Bespreek met de betrokken redacteur hoe u dat best in de gaten houdt. Houd er ook rekening mee dat de kopij volledig moet zijn en onderstaande rubrieken bevat. Als u werkt met een sjabloon dat door de uitgeverij wordt aangeleverd, zult u het aantal pagina's, de volledigheid van de kopij en de structuur beter kunnen bewaken.

1 De titelpagina  (1 p.)
De titelpagina vermeldt: titel, deel, soort uitgave (bv. leerboek, werkschrift, handleiding ...), na(a)m(en) van de auteur(s), (eventueel) doelgroep, uitgeverij. Vergeet niet de titelpagina mee te tellen (= pagina 1 bij het nummeren van uw kopij).

2 De colofonpagina  (1 p.)
De colofonpagina wordt ingevuld door uw uitgever/redacteur. Naast de geijkte copyrightformule en de identificatie van het boek (wettelijk depot, ISBN-nummer ...) bevat de pagina een overzicht van de samenstelling van de methode, de namen van de auteurs, de tekenaar(s), de vormgever …
Vergeet niet de colofonpagina mee te tellen (= pagina 2 bij het nummeren van uw kopij).

3 Het woord vooraf  (max. 2 p.)
Het woord vooraf is een toelichting bij het gebruik voor de leerling en/of de leerkracht. In dit onderdeel proberen we ook het concept en de structuur van het boek toe te lichten aan de hand van een 'werkwijzer' (= hoe werk je met dit boek?). Over de inhoud kunt u het best overleggen met uw uitgever/redacteur en eventuele medeauteurs.

4 De inhoudsopgave
Zet de inhoud uit over het aantal hoofdstukken en maak op basis daarvan meteen een inhoudstafel. Ook voor uw redacteur is dit erg nuttig om zich in te werken in de kopij en om de kopij na te kijken. De inhoudsopgave is een houvast voor alle betrokken partijen.
De inhoudsopgave moet vooral duidelijk en overzichtelijk zijn. Uiteraard moeten de titels hier overeenstemmen met die in de tekst. Het is belangrijk om de inhoudsopgave van bij de start en zo volledig mogelijk op te stellen zodat iedereen het overzicht kan behouden en niets over het hoofd gezien wordt.

Als u werkt met een sjabloon dat door de uitgeverij wordt aangeleverd, wordt de inhoudsopgave automatisch gegenereerd en geüpdatet mits een correct gebruik van de gedefinieerde opmaakprofielen.
 
5 De tekst
Het is opportuun dat uw boek een duidelijke en overzichtelijke structuur heeft. Leerling en leerkracht moeten er immers snel hun weg in vinden. Samen met uw uitgever - en eventueel uw medeauteurs - heeft u vooraf een structuur bepaald waarin al het materiaal zal passen. Voor het indelen van je tekst kunt u verschillende methodes gebruiken (zie Nuttige documenten - download 'Een goeie tekstindeling).

6 Eventuele addenda
Naast de standaard rubrieken kun je in je boek (meestal achteraan) nog andere addenda toevoegen. Zorg er bij het schrijven voor dat de info in uw addenda overeenstemt met de info in uw boek. Eventuele addenda:

  • een register
  • een cumulatieve woordenlijst
  • een literatuuropgave
  • een lijst van bronvermeldingen van illustraties en overgenomen teksten
  • ...

Nuttige documenten

Een goeie tekstindeling