Audio-visueel

Vaak omvat een product niet enkel een papieren/folio-component, maar ook heel wat andere materialen zoals een bordboek, onlinelesmateriaal, een audio-cd, een dvd ... Enkele tips voor een goede verwerking van dit soort materiaal.

Maak altijd een volledig overzicht van de audio- en beeldfragmenten zodat de redacteur weet hoeveel tracks er zijn en in welke volgorde die horen te staan. Gebruik daarvoor de clearingtemplate. Duid in die lijst aan of het om nieuw of bestaand materiaal gaat.

Werkt u in een sjabloon, dan wordt de audio-/beeldlijst automatisch gegenereerd vanuit de info die je ingeeft bij elk fragment.

Nieuw materiaal

Lever hiervoor een duidelijk script aan. Vraag je redacteur hoe je best te werk gaat. Vermijd (of beperk) het gebruik van achtergrondgeluiden. Daarvoor moeten immers ook rechten gecleared worden.  Hou er ook rekening mee dat nieuwe beeldopnames  duur en arbeidsintensief zijn; voeg die dus enkel toe als ze strikt noodzakelijk zijn en bespreek dit vooraf met de uitgever.

Bestaand materiaal

Houd er rekening mee dat hieraan heel wat rechtenclearing verbonden is, en we niet zeker zijn dat we ook toestemming zullen krijgen of dat de kosten te sterk zullen oplopen. De kans is reëel dat u sommige fragmenten zult moeten wijzigen en de bijbehorende opdrachten zult moeten aanpassen. Geef al met de predefinitieve kopij de nodige informatie mee in de tracklist, zodat de redacteur zo snel mogelijk aan de slag kan om de juiste personen te contacteren.  Zorg ervoor dat het gebruikte fragment echt functioneel is en een didactische meerwaarde biedt, en niet enkel als opsmuk dient of  gewoon leuk is.

Het is erg belangrijk dat alle onderdelen van uw product perfect op elkaar zijn afgestemd:

  • Zorg voor een uniform systeem van verwijzingen (bv. van leerboek naar werkschrift en omgekeerd, van de handleiding naar het leerlingenmateriaal, naar een audio-cd ...)
  • Logo’s verhogen het gebruiksgemak. Geef in uw kopij via een code aan waar ze moeten komen. Gebruik daarvoor de volgende omschrijvingen: <audio>, <dvd>, <ict>, <ref leerboek>, <ref werkboek>. De redactie laat de nodige logo's ontwerpen. Als u werkt in een sjabloon, kunt u de logo's invoegen via een menubalk
  • Zorg dat uw verwijzingen aan de leerlingen worden toegelicht; in een boek gebeurt dat best vooraan.