Het realisatietraject

Voor u aan de slag gaat...

Omdat het digitale kanaal veel breder, flexibeler en meer open is dan de mogelijkheden die een papieren medium biedt, is het van groot belang om bij de start van je project met uw uitgever en redacteur duidelijke afspraken te maken over de inhoud, vorm en timing van je digitaal lesmateriaal. De uitwerking van sommige digitale producten duurt soms langer dan je denkt! En leerkrachten verwachten dat ook het digitaal lesmateriaal op tijd klaar is.

Van manuscript tot release online (op Knooppunt.net of op de methodesite)

Stap 0 - Conceptbepaling

Voor u inhouden gaat aanmaken bespreekt u met uw uitgever:

  • het soort materiaal dat u gaat maken: dat kan gaan om oefeningen, lessen of andere bestanden of toepassingen
  • de hoeveelheid die u voorziet zodat u voor een evenwichtige opbouw kunt zorgen. Werk een logische structuur uit: welke zaken volgen elkaar best op, welke verbanden moeten er gemaakt kunnen worden enz.
  • het verband met de folio-component (als die er is): daarvoor gebruiken we straks logo's ...
  • de timing tegen wanneer u welk materiaal kunt inleveren.

Stap 1 - Van inlevering van de kopij tot proefversie

Na het inleveren van je kopij zal uw redacteur ermee aan de slag gaan. Hij zal:

  • de bestanden verzamelen en checken op technische correctheid
  • alles nakijken op taalkundige juistheid
  • alle onderdelen linken en ze toegankelijk maken via een indexpagina en menu
  • een proefversie maken en je die nog ter controle voorleggen
  • de correctieronde(s) co√∂rdineren en de nodige aanpassingen uitvoeren

De duur van deze stap is sterk afhankelijk van het aantal bestanden en de complexiteit ervan.
Reken op een gemiddelde van een drietal maanden na inlevering van de kopij. 

Stap 2 - Van definitieve proef tot release online (op Knooppunt.net of op de methodesite)

Uw redacteur zet de volledige inhoud van het project online en koppelt ze aan de juiste licenties (als het over gesloten content gaat). U krijgt als auteur via uw uitgever de nodige codes om de licenties van uw project te activeren.