Realisatievademecum

Uw auteurscontract is ondertekend? Het concept van uw leermiddel is duidelijk? Dan kunt u beginnen schrijven! Hoe een leermiddel concreet gerealiseerd wordt, ontdekt u hier. U vindt informatie over de uitwerking van uw manuscript en de verschillende stappen van het uitgeefproces. Maar u leest bijvoorbeeld ook hoe digitaal materiaal aangeleverd moet worden.

We vragen aan alle auteurs om het vademecum rustig door te nemen. Het is een praktische leidraad die u best bij de hand neemt als je start met het schrijven van je kopij.

De richtlijnen en tips die we geven, willen het werk verlichten van iedereen die bij het ontstaan van je boek betrokken is: uzelf en uw medeauteurs, redacteurs die het hele realisatieproces op de uitgeverij begeleiden, en de vormgever die uw kopij in een gepaste lay-out giet. We concretiseren de tips aan de hand van voorbeelden.

Door rekening te houden met de tips vermijd u misverstanden, vertragingen, extra werk en ... kosten . Zo maken we samen een goed boek dat tijdig verschijnt en voor een gunstige prijs op de markt gebracht kan worden.

Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw uitgever of betrokken redacteur.