Vergaderen en kopieren

Vergaderen

De frequentie en locatie van de auteursvergaderingen wordt met uw uitgever afgesproken. Vergaderen kan bij een auteur thuis, in een van de vergaderzalen van de uitgeverij of op een locatie die daarvoor ingehuurd wordt. De secretariaatsmedewerkers helpen bij het organiseren van de vergaderingen. Zij hebben een centraal overzicht van welke teams waar en wanneer vergaderen. Als u vragen of berichten hebt: contacteer hen zeker!

Neem zeker nooit zelf het initiatief om een externe  vergaderlocatie te huren!

Kopies

Tijdens de schrijffase bereiden de auteurs hun deel van het manuscript voor en wisselen zij hun info met collega’s uit.  Hieronder volgen een aantal richtlijnen voor auteurs die graag willen dat het secretariaat van de uitgeverij helpt met het voorbereiden van kopies.

  • Stuur uw kopieerverzoek minstens twee werkdagen vooraf in: materiaal dat op maandag gemaild wordt, kan dus tegen woensdag geprint, gekopieerd en/of verstuurd worden.
  • Voeg het te kopiëren materiaal of de juiste link als bijlage bij uw mail zodat er geen vergissingen kunnen gebeuren: het risico op fouten is onnodig hoog als u verwijst naar een map ergens op het net …
  • Geef duidelijk op aan wie/hoe ze moeten bezorgd worden:  moeten ze opgestuurd worden, klaargelegd voor een geplande vergadering …

Contacteer gerust uw secretariaat als u verdere vragen heeft!