Promotie en verkoop

Uw boek verschijnt best in het (vroege) voorjaar. Dan hebben we nog ruim de tijd om het boek aan scholen en leerkrachten te tonen. 

De marketeers starten de promotie op met allerlei acties: folders, e-zines ... De marketeers doen regelmatig een beroep op auteurs. Want als auteur kent u de sterktes van je product als geen ander.

Vaak worden er ook ontmoetingsdagen en presentaties georganiseerd. Als u gevraagd wordt om daar toelichting te komen geven, bereid u dat samen met uw uitgever voor. Meestal wordt er een powerpointpresentatie gemaakt en vaak houden we ook een oefenpresentatie waarbij enkele collega’s tips geven om de presentatie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hieronder vindt u een presentatie (download) ter inspiratie.

Voorbeeldpresentatie