Wie zijn er bij dit proces betrokken?

Uitgever

De uitgever is de spilfiguur van het hele uitgeefproces. Hij houdt de vinger aan de pols in de onderwijswereld en gaat op zoek naar nieuwe uitgeefopportuniteiten. De uitgever heeft een uitgebreid netwerk aan onderwijscontacten. Samen met de auteurs werkt hij nieuwe ideeën uit en hij begeleidt hen bij het uitwerken van goede leermethodes.    

Redacteur

De redacteur zorgt ervoor dat een manuscript omgezet wordt in een mooie, taalkundig correcte uitgave. De redacteur kiest een eigentijdse vormgeving, contacteert tekenaars en illustratoren, vraagt de rechten aan van overgenomen tekst- beeld- en audiomateriaal … Hij bewaakt het concept, de planning, de volledigheid, het taalgebruik.  Ook digitale producten worden samen met de redacteur gerealiseerd.

IT-teamlid 

Het IT-teamlid helpt de uitgever en de auteurs met het ontwikkelen van digitale leeromgevingen, interactieve oefeningen ... 

Secretariaatsmedewerkers 

De secretariaatsmedewerkers nemen alle praktische vragen en beslommeringen ter harte (het maken van kopies, het melden van afwezigheden, het doorgeven van onkosten ...)  Dankzij de mensen op het secretariaat verloopt organisatorisch alles vlekkeloos. 

Marketeer

De marketeer kijkt met de uitgever mee naar het onderwijs. Hij vergaart info over nieuwe tendensen en reacties op leermiddelen. Hij zorgt er ook voor dat nieuwe producten een goede promotionele ondersteuning krijgen op infosessies, in folders, e-zines ...

Vertegenwoordiger/educatief adviseur

De vertegenwoordiger of educatief adviseur bezoekt scholen en promoot methodes. Hij zoekt  nieuwe klanten en ondersteunt onze ‘gebruikers’.  

Directie, financiële afdeling, personeelsafdeling

De directie, de financiele afdeling, de personeelsafdeling hebben de algemene organisatie van de uitgeverij in handen.