Samenwerking met andere organisaties

Als educatieve uitgeverij draagt Uitgeverij VAN IN een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom werken we samen met verschillende partners, om zo, bij de uitwerking van onze leermiddelen, er ook zorg voor te dragen dat de belangen van velen in onze maatschappij vertegenwoordigd zijn.

Dieslektikus

In samenwerking met vzw Letop! engageren wij ons extra voor leerlingen met leerstoornissen en/of problemen bij het leren. Daarvoor worden er jaarlijks heel wat producten uit ons portfolio door Dieslektikus omgezet naar bestanden die gebruikt kunnen worden binnen software voor slechtzienden (bv. Kurzweil en Spring) of blinden (Helen Keller). 

Op www.letop.be vindt u hierover meer info en kunnen ouders, begeleiders of scholen  van onze producten een ‘ADIBboek’ bestellen: een cd-rom die geschikt is om voorgelezen te worden door de voorleessoftware.

Cavaria

Het is belangrijk dat onze producten een goeie afspiegeling zijn van onze steeds diversere maatschappij. Een van de zaken die we daarbij willen bewaken is het doorbreken van de beeldvorming i.v.m. de klassiekere rollenpatronen. Alle educatieve uitgeverijen ondertekenden daarom, samen met  Minister van Onderwijs en Gelijke Kansen Pascal Smet, op 25/5/2011 het 'Charter voor genderbewuste en niet-heteronormatieve beeldvorming voor kinderen en jongeren’.

Meer info vindt u op www.cavaria.be. De inhoud van het Charter kunt u hieronder (Nuttige informatie) nalezen.