Wijzigingen aan het contract

Een auteur stopt zijn medewerking

Licht uw uitgever tijdig in als u niet langer aan een uitgave kan of wilt meewerken. Misschien kunt u toch nog een bijdrage leveren of kunnen de oorspronkelijke afspraken zo gewijzigd worden dat het toch haalbaar is om auteur te blijven.
Als uw medewerking toch stopt, en er al een auteurscontract ondertekend werd, zal uw uitgever u vragen een brief te ondertekenen die bepaalt dat de samenwerking stopt en u zich uit de auteursploeg terugtrekt. Het auteurscontract schrijft voor dat uw uitgever nu wél uw materiaal verder mag gebruiken, op voorwaarde dat hij/zij je er pro rato voor vergoedt. Hoe dat precies loopt, hangt van uw aandeel in het voltooide werk af en moet u met uw uitgever afspreken.

Een nieuwe auteur komt bij een auteursgroep 

Als er een nieuwe auteur bij de auteursgroep komt, moet het auteurscontract eigenlijk volledig opnieuw gemaakt worden.
Omdat dit een hele administratieve rompslomp is, beperken we ons gewoonlijk tot het opmaken van een bijkomend contract voor de ene nieuwe auteur, verwijzend naar het oorspronkelijk contract, maar wél ondertekend door de volledige auteursgroep. Iedereen moet namelijk schriftelijk akkoord gaan dat er iemand bijgekomen is, en vaak moet de verdeling van de auteursrechten daarom ook aangepast worden.

Wijzigingen aan de contractuele voorwaarden 

Wijzigingen aan de afspraken van het auteurscontract, bijvoorbeeld als er wordt beslist om andere producten te maken, om de vergoedingen te wijzigen … moeten in een nieuw auteurscontract beschreven worden. In dat geval staat bij het nieuwe contract bovenaan vermeld dat dit contract alle voorgaande vervangt, en moet het door alle auteurs (zeker ook die van het vorige contract) ondertekend worden.