Het auteurscontract

Een auteurscontract is een overeenkomst tussen (meestal meerdere) auteurs en uitgeverij Van In waarin alle wederzijdse afspraken m.b.t. je project opgelijst worden. De belangrijkste onderdelen van het auteurscontract zijn in eerste instantie de vrijwaring van het auteursrecht (de auteur verzekert de uitgeverij dat zijn materiaal authentiek van hem is) en de overdracht van de exploitatierechten voor een publicatie (de auteur geeft de uitgever het recht om het werk te publiceren).

Daarnaast staat in het contract hoe de samenwerking met de auteurs geregeld is, (timing van) aanlevering en correctie van het manuscript, informatie over de wijze van exploitatie van het werk, honorering, herdrukken en eventuele beëindiging van het contract.
Het auteurscontract bevat ook enkele bijlagen: (1) een oplijsting van de onderdelen en doelgroepen van het werk/de werken en (2) een toelichting bij de inleververeisten van het manuscript.

Het auteurscontract van Van In wordt i.s.m. de juridische afdeling van Sanoma en een Belgisch juristenbureau regelmatig geüpdatet.
Het sluit ook nauw aan bij de modelcontracten die de beroepsvereniging Gewu voor de sector in Vlaanderen uitwerkt. Daardoor wijkt het ook fundamenteel niet af van de auteurscontracten die andere Vlaamse educatieve uitgeverijen hanteren.

Onderaan kun je een model van het standaard-auteurscontract van uitgeverij Van In bekijken en vind je een document met toelichtingen bij de verschillende artikels van het contract.

 Neem het document rustig door en contacteer je uitgever als er iets niet duidelijk is.

Nuttige informatie

Er zijn 2 downloads beschikbaar:

Het auteurscontract
Toelichtingen bij het auteurscontract