Een auteurscontract ondertekenen

Waarom een auteurscontract ondertekenen?

Het auteurscontract verzekert beide partijen van een aantal wederzijdse afspraken. Zolang het auteurscontract niet is opgemaakt, heeft de auteur in principe geen zekerheid dat het werk ook zal uitgegeven worden. De uitgeverij heeft dan weer geen garantie dat de auteur zijn werk ook effectief bij de uitgeverij wil uitgeven. Het is dus niet alleen hoffelijk maar vooral ook correct om het auteurscontract zo spoedig mogelijk af te sluiten.

Wanneer een auteurscontract ondertekenen?

Een auteurscontract kan niet eerder afgesloten worden dan wanneer de formele beslissing tot uitgeven door de uitgeverij genomen wordt. Die beslissing wordt door de uitgever voorbereid en door de directie bekrachtigd. Mogelijk neemt dat wat tijd in beslag.

Het contract wordt door alle leden van de groep ondertekend. Het uitschrijven of toevoegen van auteurs is een omslachtige klus die we liever vermijden. Er moet dus eerst een duidelijk akkoord zijn over de definitieve samenstelling van de auteursgroep als er meerdere mensen aan het product meewerken.

Hoe een auteurscontract ondertekenen?

U vindt een standaard-auteurscontract op deze site. U kunt die tekst rustig doornemen en met uw uitgever bespreken. Daarna zal de uitgever alle gegevens in het contract laten aanbrengen (namen, adressen, welke boeken ...) en de te ondertekenen exemplaren aan de volledige auteursgroep  voorleggen. Elke auteur moet elk exemplaar van het contract ondertekenen en krijgt daarna zijn/haar individuele exemplaar. De uitgeverij archiveert zorgvuldig haar exemplaar.

Alle exemplaren worden ondertekend op een auteursvergadering. Dat is handig en effici├źnt omdat iedereen aanwezig is, de documenten kunnen circuleren en meegenomen kunnen worden. Als een of meerdere auteurs ├ęcht niet aanwezig kunnen zijn, zullen de exemplaren digitaal of per post rondgestuurd worden.