Creative Commons Right

Bij het ontstaan van het internet, ontstond ook de behoefte aan een globaler kader waaronder informatie op het net beschikbaar kon worden gesteld. Creative Commons Right probeert daar een antwoord voor te bieden.

Wie wil kan bij het publiceren van informatie op het net een licentie-categorie en -aanduiding uit het aanbod van creative commons selecteren. Die licentie herken je aan de symbolen die bij de tekst genoteerd staan. Enkele mogelijkheden zijn:

  • CC: staat voor Creative Commons 
  • BY: vraagt bij overname steeds een naamsvermelding ‘By: ……’
  • NC: dit materiaal mag enkel herbruikt worden voor niet commerciële doeleinden (Non Commercial)
  • SA : dit materiaal mag enkel herbruikt worden met behoud van vorm, inhoud, rechten … (Shared Alike)
  • ND: van dit materiaal mogen geen bewerkingen gemaakt worden (Non Derivatives)

Ook al geeft de notering van CCR mogelijk de indruk dat het materiaal vrij van rechten en dus (binnen de aanduiding) vrij te gebruiken is, toch mag u ervan uitgaan dat de kans groot is dat er zich ergens achter al deze info een rechthebbende bevindt. 

Neem dus nooit zomaar materiaal van het internet over: noteer altijd de bron en geef die mee aan uwredacteur door!