Het auteurscontract

Als auteur werkt u een hele tijd aan het creëren van een goed product. U doet dat samen met de uitgeverij die haar schouders mee onder de realisatie en verkoop zet. Om die samenwerking goed te regelen wordt er een auteurscontract tussen de auteur en de uitgeverij opgemaakt.

Auteurs hebben een heus apart wettelijk statuut waardoor dergelijke contracten ook juridisch degelijk onderbouwd worden.  Ze bevatten meestal terugkerende afspraken met betrekking tot het overdragen van rechten, wanneer wat klaar zal zijn, welke vergoedingen worden voorzien enzovoort.

Wilt je meer over deze materie weten, dan kunt u informatie vinden bij de auteursverenigingen die de belangen van auteurs behartigen.