Nieuwe spreekrecht, taakgerichte en communicatieve reeks NT2, afgestemd op de basiseducatie.
Nieuwe SpreekRecht

Taakgerichte en communicatieve reeks NT2, afgestemd op de basiseducatie

Nieuwe Spreekrecht is een populaire cursus Nederlands voor anderstaligen (NT2) voor de basiseducatie. In twee delen beslaat deze leergang het ‘Breakthrough’ (Nt2-niveau 1.1) en het ‘Waystage’ (Nt2-niveau 1.2) uit het Europese Referentiekader (ERK). 

De methode is specifiek bedoeld voor lager opgeleide anderstaligen. Cursisten kunnen via de luisterteksten een soapserie volgen over de lotgevallen van een aantal mensen in een flatgebouw in Oostende.

De grondig vernieuwde en geactualiseerde leerwerkschriften 1.1 en 1.2 behouden de vertrouwde sterktes van Nieuwe SpreekRecht 1 en 2, maar het lesmateriaal komt nu nóg beter tegemoet aan de verwachtingen van lesgever en cursist, met aandacht voor tussenstappen in het leerproces, een hoger gebruikscomfort en een efficiënt evaluatiesysteem. De reeks beantwoordt voortaan ook aan de nieuwe opleidingsprofielen voor de basiseducatie.


De troeven:

  • Grondig vernieuwde en geactualiseerde leerwerkschriften
  • Taakgerichte en communicatieve didactiek
  • Hoge authenticiteit
  • Doordachte en cyclische opbouw
  • Buitenschoolse activiteiten
  • Meer aandacht voor tussenstappen in het leerproces
  • Een hoger gebruikscomfort
  • Een efficiënt evaluatiesysteem