Een duidelijke visie
Formule 1 vertrekt vanuit de visie dat de leraar de manager is van een didactisch proces waarin de leerling centraal staat.

De leraar begeleidt de leerling tijdens zijn traject en stelt het lestempo, de werkvormen en de oefeningen mee samen. Dat kan voor elke leerling individueel, voor een deelgroep, niveaugroep of voor de volledige klas.

Een optimale combinatie
Formule 1 en diddit, dé combinatie van een leerwerkschrift en een leerplatform, staan garant voor een sterk didactisch concept met de nadruk op differentiatie, remediëring en gevarieerd lesplezier voor zowel leerling als leraar. Met Formule 1 en diddit leggen de leerlingen van de eerste graad B-stroom en de leraar een parcours op maat af.

 

Bekijk voorbeeldpagina's en inhoudsopgaves

592747

 Ben ik mee

(Klik op de afbeeldingen voor een vergrote weergave)

Een herkenbare structuur
Formule 1 biedt steeds hetzelfde kader aan waarbinnen een leerstofgeheel is opgenomen. De strakke maar toch luchtige structuur komt telkens herkenbaar en nadrukkelijk terug. En dat niet alleen over de hoofdstukken heen. Ook binnen de verschillende hoofdstukken keren telkens dezelfde titels en structuurelementen terug. Zo zijn ‘Aan de slag’, ‘Ben ik mee’, ‘Op mijn maat’, ‘Test op mezelf’ en zelfs de aangeboden huistaken telkens voorzien van dezelfde ondertitels wat een herkenbare structuur voor de leerlingen bevordert.

Meer informatie over de structuur in Formule 1

Krachtige leerinhoud
We kiezen bewust voor korte leerinhouden die we stap voor stap in kleinere gehelen aanbrengen met een korte, noodzakelijke mogelijkheid tot inoefenen. De klassikale ‘theorie’ is gedoseerd, helder en krachtig. Het is de bedoeling dat het leerwerkschrift het didactische gebeuren in de les ondersteunt en houvast biedt voor u en uw leerlingen. 

De leerlingen noteren zelf de belangrijkste elementen uit de opbouw zodat ze actief betrokken zijn bij het verwoorden en noteren. Het ‘zelf noteren’ zien we als een belangrijke stap bij het zich eigen maken van de leerstof.

Bij het samenstellen van het leerwerkschrift werd het leerplan nauwgezet gevolgd. Er werd rekening gehouden met de didactische wenken, de klemtonen en de geest van het leerplan. Er werd gekozen voor een opeenvolging van getallenleer en meetkunde over twee schooljaren heen, steeds met het leerplan op de voorgrond.

Bestel de leerwerkschriften van Formule 1

Even samenvatten
Paperpack
Totale ondersteuning voor u als leraar op diddit
Via de code van het comfort pack krijgt u als leraar toegang tot:
  • Bordboek
  • Alle ondersteunende elementen van een traditionele handleiding zoals jaarplannen voor het KOV en GO!, lesfiches, didactische tips…
  • Toegang tot een toetsenmaker
  • Toegang tot een ruime oefeningenbank waar je de leerlingen zelfstandig aan de slag kan laten gaan of kiezen om gericht oefeningen klaar te zetten
  • Een duidelijk dashboard waar je de inspanningen en resultaten kan volgen en waar je kan kijken tot op het niveau van een individuele oefening wat ze fout doen
  • Een instrument om leerlingen te belonen en hen gerichte feedback te geven

Bekijk meer informatie over diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur