2 uitgaven, 10 projecten, 31 sporen

In elk jaar kun je aan de slag met 5 projecten, telkens rond een van de 5 ervaringsgebieden uit het leerplan. Elk project bevat ten minste 3 verschillende sporen, zodat je de uitwerking van de realisaties kunt kiezen die het best aansluit bij de samenstelling van jouw klas(sen), de logistieke mogelijkheden en het beschikbare materiaal van jouw school.

Een gemakkelijk spoor is heel gestuurd en krijgt een volledig uitgewerkt stappenplan. Een moeilijker spoor is vrijer, met bv. een zelf te ontwerpen stappenplan, en biedt ruimte voor meer creativiteit. Zo wordt differentiatie écht haalbaar.

 

TechnoScoop 1

Let’s move (transport en energie)
Hoe kunnen we bewuster omspringen met transport? De leerlingen krijgen inzicht in hoe we zonder fossiele brandstoffen tot beweging kunnen komen. Uiteindelijk zullen ze zelf een elektrowagen moeten realiseren, die ook effectief onderworpen zal worden aan een test van start tot finish. 
Optimalisatie en bijsturing staan in dit project centraal. We ondersteunen je met een duidelijk stappenplan voor de elektrowagen (zowel basis als optimalisatie). Je kunt een testparcours afdrukken en eventueel plastificeren. Dit maakt het allemaal nog echter voor je leerlingen!

Make some noise (energie)
Je leerlingen komen alles te weten over de luidspreker en onderzoeken hoe geluidsversterking werkt.  Daarna gaan ze zelf aan de slag en bouwen ze hun eigen luidspreker. 

On the road (biotechniek)
Bekijk samen met je klas hoe je voedsel duurzaam kunt verpakken en met welke factoren je daarbij rekening moet houden. Dit project kan volledig met recyclagemateriaal uitgewerkt worden.

Under construction (constructie)
In dit project maken je leerlingen kennis met verschillende soorten materialen. Uiteindelijk werk je met hen aan een eigen opbergkoffer uit hout. 

Scratch your game (ict)
Je leerlingen zetten hun eerste stappen in programmeren met Scratch en ontwikkelen hun eigen (vang)spel. Leerlingen die Scratch al onder de knie hebben, kunnen in dit project extra moeilijkheidsgraden toevoegen.

TechnoScoop 2

Forest tower (constructie)
De wereldbevolking blijft toenemen, de beschikbare ruimte wordt beperkt en de leefbaarheid staat onder druk. In Forest Tower gaan leerlingen nadenken over de toekomst van wonen, de ruimtelijke ordening van steden, de mobiliteit en het leefmilieu - brandend actuele en boeiende onderwerpen voor de leerlingen.
Als klap op de vuurpijl worden ze uitgedaagd om zelf een verticale toren te bouwen, maar niet voor ze een grondige studie van de mogelijke constructievormen in functie van stevigheid hebben uitgevoerd.

Chaos (constructie)
De leerlingen maken een ‘organiser’, waarbij ze verschillende materialen gebruiken. In meerdere
onderzoeksopdrachten maken ze kennis met de nieuwe materialen. Ze leren nieuwe vaardigheden, maar verdiepen zich ook verder in de handelingen van het eerste jaar.

Reality check (ict)
Je klassen maken kennis met de werking van een 3D bril, 3D-afbeeldingen, 3D-printing, virtual reality (VR) ... Hoe komt het dat we beelden in 3D kunnen bekijken? Hoe kan een smartphone beweging registreren bij het dragen van een VR-bril? Hoe wordt een 3D- beeld (of 360° beeld) gemaakt? In dit project ontwerpen de leerlingen een eigen VR-bril.

Energetic (energie)
Je ontdekt samen met je klassen hoe elektrische energie ontstaat en waar het precies vandaan komt. We denken na over hoe we bewuster kunnen omspringen met energie en welke invloed ons energieverbruik nu heeft op ons dagelijks leven. Uiteindelijk gaan de leerlingen zelf op zoek naar
alternatieve vormen van energie om hun eigen sfeerlamp en/of buitenlamp te realiseren. 

Lift off (transport)
In Lift off verkennen je leerlingen de basisprincipes van de lucht- en de ruimtevaart. Verschillende STEM-beroepen komen aan bod en de leerlingen komen te weten hoe men in het ISS leeft en werkt. Tijdens dit project ontwerpen ze een satelliet, een vlieger, een waterraket en, tot slot, een lanceerplatform waarmee ze een geoptimaliseerde waterraket gecontroleerd de lucht in schieten.


Bekijk de sporen per project