WONDER

WONDER is een nieuwe uitgave voor wetenschappen in het tweede jaar van de A-stroom.

De methode zet volop in op actief leren: vanuit de voorkennis en het dagelijks leven worden problemen geformuleerd waarmee leerlingen zelf aan de slag gaan. In dit doe-boek worden ze op die manier uitgedaagd om na te denken over de drie wetenschapsdomeinen: biologie, chemie en fysica. Zo vormt WONDER een kompas voor je leerlingen bij het maken van hun studiekeuze voor de tweede graad.

WONDER en STEM

 

WONDER telt zes projecten om je lessen te verrijken. Daarin staan onderzoeksvragen centraal. Elk project geeft je voldoende vrijheid en flexibiliteit om het aan te passen aan het niveau en de infrastructuur van jouw klassen. Jij blijft als leerkracht dus aan het roer zitten voor de specifieke invulling.


Cover Wonder


De 3 onderdelen in elk project

  1. verken: situering in de leefwereld en probleemstelling
  2. onderzoek: de leerlingen stellen onder begeleiding verschillende deelonderzoeken op en leggen de resultaten samen om tot het antwoord van een centrale onderzoeksvraag te komen.
  3. creëer: de leerlingen gebruiken de inzichten van het onderzoek om een technisch probleem op te lossen.

 

Elk project is dus uitgebreid met een STEM-luik waarin wiskundige verwerking, bouwen en ontwerpen van apparaten, kleine programmeeropdrachten... gekoppeld worden aan de onderzoeksresultaten van het project. Zo is WONDER dus een methode die ook integraal gebruikt kan worden in de basisoptie STEM-Wetenschappen.Voor het KathOndVla

Drie extra onderzoeksprojecten zijn verplichte

leerstof (één per wetenschapsdomein).


Voor het GO!, POV en OVSG

Alle projecten vormen extra materiaal.

Er zijn geen verplichtingen.


Lees meer over WONDER

Onze projecten werden nagelezen én goedgekeurd door Lieselot Van Gysel, leerkracht en STEM-ambassadrice voor Vlaanderen. In dit filmpje licht ze toe waarom zij fan is van WONDER en de onlineprojecten.

Lees meer over WONDER