Waarom werken met TeleScoop?

TeleScoop is de nieuwe reeks aardrijkskunde voor de A-stroom, doorstroom- en de dubbele finaliteit. De reeks zet sterk in op onderzoekend leren, steeds vanuit grote vragen en probleemstellingen met oog voor de leefwereld van jongeren. In graad 2 bieden we aparte versies aan voor het KathOndVla (TeleScoop) en het GO! (TeleScoop GO!).

In de thema‚Äôs van TeleScoop volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We bieden voldoende ruimte voor verwondering en herkenning, maar aan het einde is er ook aandacht voorzien voor oefeningen op het onlineleerplatform diddit.  

Uniek aan TeleScoop is de spiraalsgewijze aanpak: bepaalde leerstof uit de eerste graad wordt door middel van activerende oefeningen herhaald en uitgebreid of verdiept met de nieuwe elementen van de tweede graad.


Lees meer over TeleScoop

 

 

Telescoop 1 en 2Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. Deze doelen zijn hetzelfde voor de 3 leerplannen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. We hebben gekozen voor drie overkoepelende projecten uit te werken voor de drie methodes binnen Scoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis en de vaardigheden uit de verschillende vakken ruim aan bod komen. De volgorde van de leerinhoud is ook aangepast in de 3 methoden, zodat de leerling de nodige voorkennis heeft op het moment dat de projecten ingepland zijn.

Periode Jaar 1 Jaar 2
September We gaan op expeditie  Krachten
Januari Voeding /

 

 

 

Didactiek van de multidisciplinaire projecten

De 3 projecten worden multidisciplinair aangepakt. Elk vak kijkt vanuit zijn bril naar gezamenlijke problemen en elk vak wendt zijn eigen kennis en vaardigheden aan om de gezamenlijke problemen op te lossen. Aan het einde van een project kan de leerling argumenteren over waarom er voor de gestelde gezamenlijke maatschappelijke problemen voor een bepaalde oplossing is gekozen. Tijdens het denkproces in het project voelt de leerling de wisselwerking aan tussen de verschillende STEM-disciplines; het ene vak kan niet zonder het andere om een maatschappelijk probleem op te lossen.

We geven de leerkrachten de vrijheid om de projecten te organiseren. Het is perfect mogelijk om een dag, een halve dag of verschillende halve dagen hiervoor uit te trekken. In de beschikbare documenten kunnen de leerkrachten wegwijzers vinden rond:

  • Leerplandoelen en eindtermen
  • Experimenten
  • Geselecteerde bronnen
  • Interessante websites
  • Organisatorische tips
  • Verbanden en conclusies
  • Evaluatietools

Waar kan ik de projecten vinden?

In diddit kun je bij de module 'Lesmateriaal' de projecten terugvinden onder de rubriek 'Algemeen'. Klik daarna op de subrubriek 'Multidisciplinaire aanpak'.

scoop


Lees meer over TeleScoop
Bekijk onze video over vakoverschrijdend werken

In onderstaande video ontdek je hoe onze nieuwe Scoop-uitgaven zorgen ervoor dat jij een 1 tot 2 keer per jaar vakoverschrijdend aan de slag kan. 
 


Lees meer over TeleScoop