TechnoScoop

Terug tijd voor techniek

TechnoScoop vertrekt vanuit de verwondering van je leerlingen. Van daaruit leren ze, via het technisch proces, na te denken over het ontwerpen en realiseren van oplossingen voor maatschappelijk relevante problemen.

TechnoScoop voorziet heel wat mogelijkheden voor differentiatie, op vlak van de ervaringsgebieden (biotechniek, constructie, energie, ICT en transport) en op het niveau van je leerlingen. Zo heb jij de vrijheid en de flexibiliteit om de reeks helemaal in te richten op maat van jouw lesaanpak en de mogelijkheden van je school.

We scheppen bovendien een kader om, tweemaal per jaar, de brug te slaan naar aardrijkskunde en natuurwetenschappen en multidisciplinair aan de slag te gaan.

Lees meer over TechnoScoop

Technoscoop 1  2
Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. Deze doelen zijn hetzelfde voor de 3 leerplannen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. We hebben gekozen voor drie overkoepelende projecten uit te werken voor de drie methodes binnen Scoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis en de vaardigheden uit de verschillende vakken ruim aan bod komen. De volgorde van de leerinhoud is ook aangepast in de 3 methoden, zodat de leerling de nodige voorkennis heeft op het moment dat de projecten ingepland zijn.

Periode Jaar 1 Jaar 2
September We gaan op expeditie  Krachten
Januari Voeding /

 

 

 

Didactiek van de multidisciplinaire projecten

De 3 projecten worden multidisciplinair aangepakt. Elk vak kijkt vanuit zijn bril naar gezamenlijke problemen en elk vak wendt zijn eigen kennis en vaardigheden aan om de gezamenlijke problemen op te lossen. Aan het einde van een project kan de leerling argumenteren over waarom er voor de gestelde gezamenlijke maatschappelijke problemen voor een bepaalde oplossing is gekozen. Tijdens het denkproces in het project voelt de leerling de wisselwerking aan tussen de verschillende STEM-disciplines; het ene vak kan niet zonder het andere om een maatschappelijk probleem op te lossen.

We geven de leerkrachten de vrijheid om de projecten te organiseren. Het is perfect mogelijk om een dag, een halve dag of verschillende halve dagen hiervoor uit te trekken. In de beschikbare documenten kunnen de leerkrachten wegwijzers vinden rond:

  • Leerplandoelen en eindtermen
  • Experimenten
  • Geselecteerde bronnen
  • Interessante websites
  • Organisatorische tips
  • Verbanden en conclusies
  • Evaluatietools

Waar kan ik de projecten vinden?

In diddit kun je bij de module 'Lesmateriaal' de projecten terugvinden onder de rubriek 'Algemeen'. Klik daarna op de subrubriek 'Multidisciplinaire aanpak'.

scoop


Lees meer over TechnoScoop
Bekijk onze video over vakoverschrijdend werken

In onderstaande video ontdek je hoe onze nieuwe Scoop-uitgaven zorgen ervoor dat jij een 1 tot 2 keer per jaar vakoverschrijdend aan de slag kan. 
 


Lees meer over TechnoScoop