MacroScoop in de dubbele finaliteit en STEM

Het letterwoord STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’.
STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen.

Als wiskunde, natuurwetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Een goede begeleiding van de leerlingen is cruciaal om de leerdoelen te bereiken. De leraar staat hier voor een grote uitdaging. Met MacroScoop ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

  • inspelen op interesse en ervaringen, voortbouwend op wat leerlingen al weten, hen betrekken bij de toepassingen en het maatschappelijk/praktisch belang van de (toegepaste) natuurwetenschappen
  • vanaf de 2e graad spelen we specifiek in op bepaalde interesses, mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen. 
Meer over MacroScoop graad 2