MacroScoop

Op onderzoek in de natuurwetenschappen 

Met MacroScoop, een gloednieuwe methode voor natuurwetenschappen in de A-stroom, gaan je leerlingen op onderzoek in de verschillende disciplines van de natuurwetenschappen. Elk thema wordt aangesneden vanuit een aparte invalshoek, die leerlingen triggert en activeert om na te denken over het menselijk lichaam en de omgeving waarin het zich bevindt. Met onderwerpen die recht uit hun leefwereld komen en origineel beeldmateriaal leren je leerlingen op een wetenschappelijk manier naar het leven rondom hen te kijken. 

 

De uitgave verschijnt in 2 versies, 1 op maat van het KathOndVla en 1 op maat van het GO!.

Lees meer over MacroScoop

 

BAD659CCACE6495B8F7E4AAE007B6E67


Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. Deze doelen zijn hetzelfde voor de 3 leerplannen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. We hebben gekozen voor drie overkoepelende projecten uit te werken voor de drie methodes binnen Scoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis en de vaardigheden uit de verschillende vakken ruim aan bod komen. De volgorde van de leerinhoud is ook aangepast in de 3 methoden, zodat de leerling de nodige voorkennis heeft op het moment dat de projecten ingepland zijn.

Periode Jaar 1 Jaar 2
September We gaan op expeditie  Krachten
Januari Voeding /

 

 

 

Didactiek van de multidisciplinaire projecten

De 3 projecten worden multidisciplinair aangepakt. Elk vak kijkt vanuit zijn bril naar gezamenlijke problemen en elk vak wendt zijn eigen kennis en vaardigheden aan om de gezamenlijke problemen op te lossen. Aan het einde van een project kan de leerling argumenteren over waarom er voor de gestelde gezamenlijke maatschappelijke problemen voor een bepaalde oplossing is gekozen. Tijdens het denkproces in het project voelt de leerling de wisselwerking aan tussen de verschillende STEM-disciplines; het ene vak kan niet zonder het andere om een maatschappelijk probleem op te lossen.

We geven de leerkrachten de vrijheid om de projecten te organiseren. Het is perfect mogelijk om een dag, een halve dag of verschillende halve dagen hiervoor uit te trekken. In de beschikbare documenten kunnen de leerkrachten wegwijzers vinden rond:

  • Leerplandoelen en eindtermen
  • Experimenten
  • Geselecteerde bronnen
  • Interessante websites
  • Organisatorische tips
  • Verbanden en conclusies
  • Evaluatietools

Waar kan ik de projecten vinden?

In diddit kun je bij de module 'Lesmateriaal' de projecten terugvinden onder de rubriek 'Algemeen'. Klik daarna op de subrubriek 'Multidisciplinaire aanpak'.

scoop


Lees meer over MacroScoop
Bekijk onze video over vakoverschrijdend werken

In onderstaande video ontdek je hoe onze nieuwe Scoop-uitgaven zorgen ervoor dat jij een 1 tot 2 keer per jaar vakoverschrijdend aan de slag kan. 
 


Lees meer over MacroScoop