GENIE, GENIE GO! en STEM

Geïntegreerde STEM-aanpak met GENIE en GENIE GO! 

STEM-didactiek brengt leerlingen wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten, concepten en praktijken bij die zij kunnen gebruiken om complexe vragen en levensechte problemen op te lossen. Als wiskunde, wetenschappen en technologie samenhangend worden aangebracht met een eigen geïntegreerde didactiek, versterkt het ene vak het andere. Met GENIE ondersteunen we je hierin met als doel jongeren enthousiast én STEM-bekwaam te maken.

Met de reeks GENIE en GENIE GO! werk je tweeledig aan de STEM-doelen:

 • In de uitgave: we behandelen de STEM-doelen geïntegreerd met domeinspecifieke doelen.
 • Online op diddit: extra STEM-projecten uitwerkt door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL.
 • EXTRA op diddit: bij GENIE Fysica 4 vind je in de loop van dit schooljaar extra STEM-projecten verschijnen op maat van de inhouden van GENIE Fysica 4. Ook bij GENIE Chemie 4 vind je een extra STEM-project rond waterzuivering.

 

GENIE_stem_partners_4

6 online STEM-projecten

De projecten werden geschreven door de Techniek- en wetenschapsacademie van de UCLL, met ondersteuning van Brightlab. De STEM-projecten vertrekken steeds vanuit een duurzaam ontwikkelingsdoel.

Duurzaam ontwikkelingsdoel Online STEM-project

Goede gezondheid en welzijn

Luchtkwaliteit en gezondheid:
programmeer je eigen luchtkwaliteitsmeter
Bekijk hier de proefversie

Schoon water en sanitair  Waterkwaliteit:
onderzoek verschillende waterlopen en ontwerp een meter om de waterkwaliteit in kaart te brengen
Bekijk hier de proefversie
Betaalbare en duurzame energie 

Hernieuwbare energie:
onderzoek en bouw de meest rendabele windmolen! 
Bekijk hier de proefversie

Duurzame steden en gemeenschappen  Een slimme stad:
ga aan de slag met sensoren en zorg voor slimme wegen, verlichting én krijg zelfs aardbeving updates.  
 Klimaatactie Mobiliteit:
onderzoek welke zero-emissie voertuigen er bestaan en ontwikkel zelf een zonnewagen. Daag je klasgenoten uit voor een wedstrijd! 
Bekijk hier de proefversie
 Leven op het land
 Leven in de stad:
onderzoek de invloed van lichtprikkels op de groei van planten en dieren.

 

Je vindt de projecten online op het leerplatform diddit, bij je uitgave. Je hebt enerzijds toegang tot het leerlingenmateriaal in PDF- en Word-formaat. Anderzijds beschik je bij elk project ook over een correctiesleutel en een uitgebreide handleiding.De bouwstenen van STEM

Alle projecten zetten optimaal in op de volgende bouwstenen:

 • onderzoeksvragen stellen (wetenschappen) en probleem bepalen en omschrijven (problem finding/
 • shaping uit engineering)
 • zelf modellen ontwikkelen en toepassen
 • onderzoek plannen en uitvoeren
 • data analyseren en interpreteren
 • abstraheren en algoritmisch redeneren, computationeel denken
 • verklaringen geven en problemen oplossen (problem solving uit engineering)
 • informatie verkregen door onderzoek verwerven, verwerken, evalueren en communiceren
 • de vrijheid om met het materiaal aan de slag te gaan zonder dat je een stappenplan moet volgen

We hanteren bij het aanbieden van de STEM-projecten de volgende uitgangspunten:

 • inspelen op interesse en ervaringen, voortbouwend op wat leerlingen al weten, hen betrekken bij de toepassingen en het maatschappelijk/praktisch belang van de (toegepaste) natuurwetenschappen.
 • conform de principes van de ‘brede eerste graad’ bied je als school misschien een specifiek STEM-keuzevak aan? Dit mag echter geen voorafname zijn op de STEM-specialisatie in de 2e en 3e graad.
 • vanaf de 2e graad spelen we specifiek in op bepaalde interesses, mogelijkheden en talenten van jouw leerlingen. 
Meer weten over de UCLL Techniek- en wetenschapsacademie?

Wil je meer weten over hun aanbod en workshops? Bekijk hieronder het filmpje over hun werking of surf naar hun website.


Meer over GENIE Fysica, Genie Chemie en GENIE Biologie