PRO BSO troeven

PRO BSO professioneel maatwerk voor BSO.

Maximale ondersteuning voor u als leraar

 • Sterke basispakketten die aan de leerplannen beantwoorden en van succesvolle didactische principes vertrekken
 • Uitgebreid differentiatie- en remediëringsmateriaal
 • Gedetailleerde handleidingen die een grote tijdswinst opleveren: vorderingsplannen, lesvoorbereidingen, evaluatiemodellen, differentiatiemateriaal ... 
 • Moderne en verzorgde audiovisuele ondersteuning die het lesgeven extra aantrekkelijke maakt

Positief leerrendement bij u leerlingen

 • Eenvoudige en heldere instructietaal in opdrachten
 • Duidelijke en terugkerende structuur in de lesopbouw
 • Sterke visuele ondersteuning bij de leerinhouden
 • Leeromgeving die dicht aanleunt bij de leefwereld van BSO-jongeren
 • Gevarieerde en efficiënte doe-opdrachten
 • Positieve leerervaringen met de nadruk op het gerealiseerde
 • Leerprocessen gericht op spontane verwerving van leerstrategieën
 • 'Samen' leren met verantwoordelijkheidszin (BZW, contractwerk ...) en alternatieve evaluatiemoddellen (peerevaluatie en zelfevaluatie)
 • Interactieve ICT-uitdagingen
 • Projectleren over de vakken heen met de blik naar het beroepsleven

Wij zijn overtuigd PRO BSO. U toch óók?

 

 

Dit uiten we in onze didactische en activerende werkvormen.

Voorbeelden - toepassingen enzoverder. ..