Troeven van Taalweb

Taalweb 1

De vernieuwing samengevat
 Nieuwe editie
Leerwerkboek
 • Aanpassing leerinhouden volgens de nieuwe eindtermen
 • Actualisering van teksten en fotomateriaal
 • Meer verdiepingsoefeningen bij luisteren en lezen (onder andere het verwerken van literaire teksten en werken met digitale teksten)
 • Meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten
 • Behoud van de 14 thema's
Oefenbundel De oefenbundel blijft grotendeels behouden, maar wordt geïntegreerd in het leerwerkboek. We blijven veel aandacht besteden aan differentiatie en je zal nu ook meer remediëring kunnen terugvinden voor leesvaardigheid.
Diddit Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

 


Bekijk Taalweb 1 (nieuwe editie)
cover-taalweb-2
Troeven van Taalweb 1 en 2
 • Thematisch leerwerkboek 
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Keuzelessen
  Extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht. Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
Bekijk het leerwerkboek van Taalweb 2

Taalweb 3

 • Communicatieve opdrachten 
  Doelgericht werken naar een communicatieve opdracht, met een duidelijk zicht op de leerdoelen. 
 • Haalbaar én uitdagend 
  Leerzaam taalaanbod met de juiste mix van haalbare oefeningen en uitdagende opdrachten. 
 • Aangepaste contexten 
  Bronmateriaal en oefeningen aangepast aan specifieke contexten van de arbeidsmarktfinaliteit 
 • Woordenschat 
  Werken aan woordenschat met een goede ondersteuning van onbekende woorden. 
 • Vertellen en schrijven 
  Leerlingen stimuleren om vlot en spontaan te vertellen of te schrijven over hun ideeën. 
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht 
Bekijk het leerwerkboek van Taalweb 4
Taalweb 5
 • Taaluitdagingen
  Doelgericht en functioneel werken naar een concreet eindresultaat, met een duidelijk zicht op de leerdoelen.
 • Haalbaar én uitdagend
  We reiken op een leuke en verfrissende manier de juiste tools aan, zodat je leerlingen met vertrouwen de taaluitdagingen tot een goed einde brengen.
 • Mediawijsheid
  De leerlingen gaan zelf aan de slag met verschillende digitale media zoals een blog, filmpjes, ... 
 • Actuele thema’s en onderwerpen
  Via duidelijke afgebakende stappen gaan de leerlingen aan de slag met actuele thema’s en onderwerpen. Ze leren hoe taal een plaats inneemt in hun dagelijks leven. Daarbij staan vaardigheden en communicatief onderwijs centraal.
Bekijk het leerwerkboek van Taalweb 5 Bekijk de inhoudstafel van Taalweb 6 Bekijk een hoofdstuk van Taalweb 6
Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur