Taalweb 1 en 2
Ga aan de slag met Taalweb voor de eerste graad van de arbeidsmarktfinaliteit.

 • Haalbaar én uitdagend taalaanbod met de juiste mix van oefeningen en opdrachten.
 • Bronmateriaal en oefeningen aangepast aan specifieke contexten van de arbeidsmarktfinaliteit
 • Leerlingen stimuleren om vlot en spontaan te vertellen of te schrijven over hun ideeën.

 

Taalweb1_hybride_beeld

 

Waarom werken met Taalweb graad 1?

Taalweb 1 en 2 zijn in het kader van de onderwijshervorming herwerkt. Wat goed is, behouden we. Zo blijven we vasthouden aan de vertrouwde thematische aanpak en het sterke, didactische concept van Taalweb. We blijven de nadruk leggen op een uitgebreide differentiatie en remediëring met aandacht voor leerzorg. Daarnaast heb je als leerkracht nog voldoende keuzevrijheid om eigen accenten te leggen volgens de leernoden van je leerlingen.

Zowel Taalweb 1 als 2 kregen een inhoudelijke update: meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten, inhoudelijke bijsturing van verschillende lessen in lijn met de nieuwe eindtermen & leerplandoelen en actualisering waar nodig.


cover-taalweb-2

Taalweb 1

De vernieuwing samengevat
 Nieuwe editie
Leerwerkboek
 • Aanpassing leerinhouden volgens de nieuwe eindtermen
 • Actualisering van teksten en fotomateriaal
 • Meer verdiepingsoefeningen bij luisteren en lezen (onder andere het verwerken van literaire teksten en werken met digitale teksten)
 • Meer focus op doelgerichte, communicatieve opdrachten
 • Behoud van de 14 thema's
Oefenbundel De oefenbundel blijft grotendeels behouden, maar wordt geïntegreerd in het leerwerkboek. We blijven veel aandacht besteden aan differentiatie en je zal nu ook meer remediëring kunnen terugvinden voor leesvaardigheid.
Diddit Bij alle leer(werk)boeken krijg je diddit als digitale bonus: differentiatie, evaluatie, inspiratie en oefenen op maat. Exclusief op één plek bij elkaar, helder en eenvoudig.

 


Troeven van Taalweb 1 en 2
 • Thematisch leerwerkboek 
   Alle leerplandoelen en vaardigheden komen aan bod in de basislessen, verspreid over 14 aantrekkelijke thema’s.
 • Keuzelessen
  Extra inoefenen van vaardigheden, informatie opzoeken, genietend lezen, spelvormen.
 • Differentiatie
  Aparte oefenbundel met extra remediërings- en verdiepingsoefeningen en extra digitaal oefenmateriaal.
 • Focus op moeilijke woorden
  Gerichte aanpak en inoefening van moeilijk te spellen woorden en schooltaalwoorden.
 • Transparant evaluatiebeleid 
  Handige evaluatiekaders voor de leerling en duidelijke beoordelingsfiches voor de leerkracht. Digitaal aanbod of op papier van controletoetsen bij elke les, zelftoetsen, summatieve toetsen en losse toetsitems. 
Bekijk de uitgebreide infosessie over graad 1

 
Taalweb is een methode die goed aansluit bij het lager onderwijs en de leefwereld van de leerlingen.

Leerkracht Nederlands, VIIO Humaniora (Tongeren)

Taalweb_diddit_beeld


Taalweb en diddit, het beste van twee werelden
Het onlineleerplatform diddit ondersteunt jou als leerkracht in het secundair onderwijs voor, tijdens én na het lesgeven. Benieuwd hoe Taalweb werkt op diddit?

Ontdek alles over diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur