Instroom, Nederlands én maatschappelijk bewustzijn in één voor de OKAN-klassen!
Instroom

Nederlands én maatschappelijk bewustzijn in 1 voor de OKAN-klassen

Instroom is een fundamentele, praktische methode voor de OKAN-klassen in het secundair onderwijs. De methode behandelt thema’s uit het dagelijkse leven: vrienden en familie, de school, inkopen doen, vrije tijd, hobby’s ... , wat niet alleen een vlotte integratie van de jongeren in het onderwijs bevordert, maar ook hun sociale weerbaarheid en maatschappelijk bewustzijn.

Instroom 1 is een basisboek voor verschillende beginniveaus, die aanvullingen op maat van uw leerlingen en klassituatie toelaat. Instroom 2 is een uitbreidingsboek dat een uitdaging biedt voor taalsterkere leerlingen en/of in een verdere lesmodule: opdrachten op complexere verwerkingsniveaus, meer coöperatieve werkvormen en integratie van gevarieerd en authentiek bronnenmateriaal. 

De troeven:

  • Taakgerichte opdrachten
  • Heldere opmaak en herkenbare structuur
  • Overzicht van de behandelde woordenschat
  • Uitgebreide didactische omkadering
  • Heel wat tips en extra materiaal voor differentiatie
  • Een methodesite met een grammaticaal compendium, samenvattende woordenlijsten, extra oefeningen, vertalingen..
  • Een handig rapportmodel om de vorderingen per leerling aanschouwelijk in kaart te brengen