Een heldere structuur als houvast

Elk thema is opgebouwd uit verschillende, korte hoofdstukken, die telkens in dezelfde overzichtelijke structuur werken. Door de hoofdstukken beknopt te houden, kan je elk lesuur behandelen als een afgerond geheel.

Een hoofdstuk start met een korte introductie, de WOW. In de WOW snijden we dus het onderwerp van het hoofdstuk aan. Het verwondert en activeert de leerling met een opmerkelijk artikel, een oefening of een filmpje. De leerling wordt hier aangezet om na te denken over het belang van het onderwerp.

 

Lees meer over de inhoud van de leerpakketten

1. Onderzoeken en opdrachten

Na de introductie volgen verschillende korte opdrachten waarin je leerlingen zich de leerstof en vaardigheden eigen maken. Ze gaan zelf ontdekken, op onderzoek, experimenteren, creatief denken … aan de hand van allerlei bronnen, die ook ruimte laten voor differentiatie. Soms gaan je klassen ook zelf op onderzoek. Elk onderzoek volgt de stappen van de wetenschappelijke onderzoeksmethode: zo maken je klassen zich gaandeweg de methode eigen.

2. Synthese

Elk hoofdstuk wordt gevolgd door een visuele synthese waarin we alle kenniselementen verzamelen. De leerlingen vinden hier altijd een houvast van wat ze moeten kennen. In het tweede luik van de synthese is er een checklist waarin je leerlingen zelf aanduiden wat ze geleerd hebben. De checklist is afgestemd op het juiste niveau van Bloom. Ze kunnen hem ook online invullen, in het portfolio op diddit. Op basis van hun zelfevaluatie krijgen ze meteen de juiste remediëringsoefeningen aangeboden. 

3. Nu is het jouw beurt 

Na het doorlopen van de verschillende hoofdstukken en bijbehorende syntheses binnen een bepaald thema vind je het onderdeel ‘Nu is het jouw beurt’. Daarin worden de opgedane kennis en vaardigheden verder ingeoefend. Jij beslist als leerkracht of je dit per hoofdstuk of op het einde van het thema aanpakt. Gevarieerde, visuele en activerende werkvormen (knipblaadjes, verbinden, tekenen enz.) houden de aandacht van je leerlingen bij de les.

4. Woordenlijst 

Door de hoofdstukken heen worden nieuwe of moeilijke begrippen toegelicht in woordverklaringskaders. Aan het einde van elke themabundel worden die begrippen nog eens verzameld en alfabetisch gerangschikt in de woordenlijst. Bij elke term staat de definitie en het hoofdstuk waarin het voorkomt. Onderaan de lijst is er nog ruimte om begrippen toe te voegen waar de leerlingen bijkomend tegenaan lopen.
Bekijk onze video over de structuur

In deze video ontdek je uitgebreid de structuur in MicroScoop 


Ontdek de troeven van MicroScoop
 

 logo


Diddit, het onlineleerplatform

Diddit is een motiverend onlineleerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal, waardoor jij zelf kan kiezen hoe je digitaal aan de slag wil gaan: van je eerste digitale stappen, blended learning tot fully digital!

Start je als school met een digitaal project waar leerlingen één op één met een laptop, tablet of Chromebook aan de slag gaan? Neem contact op met onze educatief adviseurs voor een voorstel op maat van je school.

Benieuwd wat diddit allemaal kan?

Ontdek alle modules van diddit