Het aanbod van MacroScoop 3 & 4
MacroScoop biedt leerwerkboeken aan voor het vak natuurwetenschappen in de dubbele finaliteit met 3 graadsuren in graad 2. Jij kan als school kiezen hoe je deze uren over de graad verdeelt. MacroScoop biedt een volledig aanbod op maat van de uurverdeling natuurwetenschappen die jouw school kiest.

Jaar 3 (vanaf 2021) Jaar 4 (vanaf 2022)
Leerwerkboek 1 uur of 2 uur Leerwerkboek 1 uur of 2 uur

Covers_MacroScoop_jaar3_1

Covers_MacroScoop_jaar4_1
Inhoudsopgaves en thema's jaar 4

Bekijk MacroScoop 4 1u >
Bekijk MacroScoop 4 2u >


Hoe werk je met MacroScoop in de dubbele finaliteit?
Een leerwerkboek bestaat uit verschillende thema’s. Elk thema volgt dezelfde structuur en bundelt verschillende hoofdstukken, zodat het verband tussen deze hoofdstukken voor de leerlingen ook gemakkelijk duidelijk wordt.

In de thema’s van MacroScoop volgen de leerlingen steeds hetzelfde overzichtelijke traject om zich via onderzoekend leren de kennis en vaardigheden stap voor stap eigen te maken. We bieden voldoende ruimte voor verwondering en herkenning, maar er is ook voldoende aandacht voorzien voor oefeningen, zowel in de uitgave als op het onlineleerplatform diddit.

We verhogen het leerrendement in MacroScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan de orde en wordt telkens wat meer verdiept. Dit heeft als voordeel dat de leerlingen leerstof verschillende keren krijgen aangeboden, in een relevante context. We bevorderen hierbij hun leerproces en zorgen dat ze de leerstof echt onder de knie krijgen.
 

 logo


Gratis toegang tot het onlineleerplatform diddit 

In elk leerwerkboek van MacroScoop staat een diddit-code die de leerling gratis toegang geeft tot het onlineleerplatform diddit. MacroScoop biedt veel mogelijkheden om digitale tools in te zetten om leerlingen optimaal te ondersteunen tijdens hun leerproces: online opdrachten met leerpaden, online portfolio, adaptieve online oefeningen, een digitaal e-book ... Gaat je school aan de slag met een laptopproject of kiezen jullie om volledig digitaal les te geven? Neem dan contact op met 1 van onze educatief adviseurs voor een voorstel op maat.

Lees hier meer over diddit voor leerlingen.
Lees hier meer over diddit voor leerkrachten.

Meer over MacroScoop graad 2