Uitgebreide ondersteuning voor de leerkracht

 

De uitgebreide en overzichtelijke handleiding bij MacroScoop legt duidelijk uit hoe je met de methode aan de slag kunt en hoe je elk thema kunt voorbereiden. Zo geef je natuurwetenschappen zonder zorgen.

 

Ingevulde thema’s, didactische tips

Uiteraard zorgen we voor ingevulde antwoorden bij alle projecten. Die krijg je in een verkleinde weergave van de uitgave, met daarrond allerlei didactische tips voor het verwerken van de opdrachten.

 

Spiraalsgewijs leren

We verhogen het leerrendement in MacroScoop door spiraalsgewijs leren toe te passen. Bepaalde leerstof komt meermaals aan bod en wordt telkens wat meer verdiept. In de handleiding lichten we toe hoe je met die spiraalaanpak aan de slag kunt gaan in je lessen.

Op het juiste spoor

Om maximaal aan differentiatie te doen, hanteert MacroScoop een sporenbeleid. Dit wordt aangegeven in de handleiding. Binnen eenzelfde inhoud of opdracht reiken we twee (of meer) sporen aan. Een leerling moet minstens één van de aangeboden sporen volgen om het basisdoel te bereiken.

 

Eerste hulp bij actualiteit in je lessen

Een actuele gebeurtenis wekt spontane interesse en verwondering op bij de leerling. Het is een dankbaar handvat om leerstof aan te brengen en te tonen dat natuurwetenschappelijke kennis er echt toe doet in het begrijpen van de wereld en het leven. MacroScoop hecht hier dan ook veel belang aan.

In de uitgaven en op diddit bieden we een (bewerkbaar) actuasjabloon aan voor leerling en leerkracht om actualiteit zelf op een gemakkelijke manier te betrekken en verwerken in de lessen. Bovendien voorzien we ook een uitgewerkt voorbeelden dat als inspiratie of vertrekpunt kan dienen.

 

Een helder overzicht van de eindtermen en het niveau van Bloom

Je krijgt een overzicht waarin duidelijk staat aangegeven welke eindtermen (en leerplandoelen) in welk thema zijn opgenomen, en in welke hoofdstukken binnen die thema’s je ze realiseert. Daarnaast geven we (voor het Katholiek onderwijs)
ook aan welke leerplandoelen uit het funderend leerplan en het ICT-leerplan je behaalt met de uitgave .

 

De juiste tools om te evalueren

Kennis en vaardigheden maken allebei deel uit van de nieuwe eindtermen, maar vragen een andere aanpak om te evalueren. Hoe biedt MacroScoop daar een antwoord op?

 • In de uitgave:
  - Via de Checklist achteraan elk thema, geven leerlingen aan of ze vinden dat ze een lesdoel begrepen hebben, of groeimarge zien. Leerlingen kunnen zelf het eigen leerproces voortdurend bijsturen.
  - Na elk thema is er ook een Test jezelf waar leerlingen verder kunnen oefenen.

 • Op diddit:
  - Toetsen en taken, reeds voorbereid of zelf samen te stellen, online te maken of printbaar.
  - Bewerkbare rubrics om sneller te evalueren.
  - De Checklists werden ook gedigitaliseerd in een online portfolio. Zowel de leerling als de leerkracht kan hier aanvinken waar er nog groeimarge is. Diddit zet dan automatisch persoonlijke remediëringsoefeningen klaar voor de leerling. 

Multidisciplinair werken
Scoop & Leerwinst

In onderstaande video ontdek je hoe onze Scoop-uitgaven zorgen voor een grotere leerwinst tijdens je lessen.  

Meer over MacroScoop A-stroom