Multidisciplinair werken in de A-stroom

 

De nieuwe Scoop-reeks is er voor meerdere vakken in de A-stroom:

De drie methodes zijn gemaakt voor:
- scholen die kiezen voor aparte leerplannen
- scholen die kiezen voor aparte leerplannen, maar 1 of meerdere keren per jaar een multidisciplinair moment willen creëren in de school

Je kiest er zelf voor of je in je school met een of meerdere Scoop-methodes aan de slag gaat. Elke methode is onafhankelijk van de andere te gebruiken. Kies je voor meerdere Scoop-uitgaven, dan werken je leerlingen over de vakken heen wel in een herkenbare, heldere structuur, en met een afgestemd concept.

Bovendien maakt Scoop een multidisciplinaire aanpak mogelijk. Daarvoor scheppen we een kader om één keer (leerjaar 2) of twee keer (leerjaar 1) per jaar over de vakken heen samen te werken. We bieden hiervoor geen leerlingenmateriaal aan, maar wel guidelines voor de leerkracht die je helpen om een multidisciplinaire aanpak met je collega’s uit te werken. Deze guidelines boordevol tips & tricks bieden we aan via de handleiding en diddit, voor elke leerkracht die multidisciplinair aan de slag wil en lesgeeft met een Scoop-methode voor de A-stroom.

Meer over MacroScoop A-stroom
Scoop en STEM

In de leerplannen techniek, aardrijkskunde en natuurwetenschappen bevinden zich STEM-doelen. Deze doelen zijn hetzelfde voor de 3 leerplannen. In de handleiding van de reeksen MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop verwijzen we ook waar je telkens aan deze doelen kan werken.

Daarnaast werd het meteen duidelijk dat er iets uitgewerkt moest worden dat overkoepelend is voor de 3 methodes MacroScoop, TeleScoop en TechnoScoop. We hebben gekozen voor drie overkoepelende projecten uit te werken voor de drie methodes binnen Scoop. In deze multidisciplinaire projecten komen de kennis en de vaardigheden uit de verschillende vakken ruim aan bod komen. De volgorde van de leerinhoud is ook aangepast in de 3 methoden, zodat de leerling de nodige voorkennis heeft op het moment dat de projecten ingepland zijn.

Periode Jaar 1 Jaar 2
September We gaan op expeditie  Krachten
Januari Voeding /

 

 

 

Didactiek van de multidisciplinaire projecten

De 3 projecten worden multidisciplinair aangepakt. Elk vak kijkt vanuit zijn bril naar gezamenlijke problemen en elk vak wendt zijn eigen kennis en vaardigheden aan om de gezamenlijke problemen op te lossen. Aan het einde van een project kan de leerling argumenteren over waarom er voor de gestelde gezamenlijke maatschappelijke problemen voor een bepaalde oplossing is gekozen. Tijdens het denkproces in het project voelt de leerling de wisselwerking aan tussen de verschillende STEM-disciplines; het ene vak kan niet zonder het andere om een maatschappelijk probleem op te lossen.

We geven de leerkrachten de vrijheid om de projecten te organiseren. Het is perfect mogelijk om een dag, een halve dag of verschillende halve dagen hiervoor uit te trekken. In de beschikbare documenten kunnen de leerkrachten wegwijzers vinden rond:

  • Leerplandoelen en eindtermen
  • Experimenten
  • Geselecteerde bronnen
  • Interessante websites
  • Organisatorische tips
  • Verbanden en conclusies
  • Evaluatietools

Waar kan ik de projecten vinden?

In diddit kun je bij de module 'Lesmateriaal' de projecten terugvinden onder de rubriek 'Algemeen'. Klik daarna op de subrubriek 'Multidisciplinaire aanpak'.

scoop


Meer over MacroScoop A-stroom
Bekijk onze video over vakoverschrijdend werken

In onderstaande video ontdek je hoe onze nieuwe Scoop-uitgaven zorgen ervoor dat jij een 1 tot 2 keer per jaar vakoverschrijdend aan de slag kan. 
 


Digitale ondersteuning