Maximaal digitaal ondersteund

 

Bij MacroScoop worden jij en je leerlingen maximaal digitaal ondersteund door diddit. Dankzij het onlineleerplatform kunnen we je als leerkracht heel wat flexibiliteit en extra lesmateriaal bieden.

 

Vlot op weg dankzij de diagnostische toets

Leerlingen in het eerste jaar hebben een uiteenlopende achtergrond en komen soms van verschillende basisscholen. Ze komen dus ook je klas binnen met een verschillend niveau op het vlak van kennis en vaardigheden. Om ervoor te zorgen dat je een beter beeld krijgt van het startniveau, bieden we via diddit een digitale diagnostische toets aan voor leerlingen.

 

Ontdek de ontdekplaten

Ontdekplaten zijn digitale prenten waarin extra beeldmateriaal verwerkt is. Ze vormen een krachtige leeromgeving met visuele ondersteuning, die leerlingen motiveert en hen onderzoekend laat leren. Ontdekplaten kunnen worden ingezet om leerlingen op een andere manier door (delen van) de basisleerstof te navigeren of om verdiepingsleerstof op een alternatieve manier aan te bieden, waardoor differentiatie mogelijk wordt.

 

Aan de slag met adaptieve oefenreeksen

Dankzij de krachtige motor achter diddit kunnen we je leerlingen adaptieve oefenreeksen met individuele feedback aanbieden. Elke leerling start een oefenreeks op hetzelfde niveau, maar krijgt naargelang zijn of haar antwoorden moeilijkere of makkelijkere oefeningen aangeboden naarmate de

reeks vordert.

 

Gemakkelijk remediëren met online portfolio In het boek staat achteraan elk thema een handige Checklist voor de leerling om te kijken of alles begrepen is en of er nog groeimarge is. Deze Checklists worden ook digitaal aangeboden. Zowel leerling als leerkracht kunnen op diddit aanvinken waar de groeimarge zich bevindt. Diddit zet dan automatisch persoonlijke remediëringsoefeningen klaar voor de leerling.

 

Verdiep je in het vademecum

Zowel bij het leerlingenluik als het leerkrachtenluik bieden we een vademecum aan. Het bestaat uit verschillende ‘minidossiertjes’ rond kennis en vaardigheden die nodig zijn voor dit vak. De dossiers zijn meestal bewerkbaar en opgedeeld in twee categorieën: algemeen (bruikbaar bij de 3 Scoop-methodes voor de A-stroom) en vakspecifiek.


En verder?

  • Het handige bordboek
  • Al het nodige onlinelesmateriaal
  • Verwijzingen naar andere vakken (o.a. aardrijkskunde, techniek en wiskunde)
  • Woordenlijsten
  • Eindtermen/leerplandoelen en taxonomie van Bloom

Meer over MacroScoop A-stroom