Onze reeksen en de onderwijshervorming

Zoals je weet, zet de onderwijshervorming zich in 2020 voort in het tweede jaar van het secundair onderwijs. Ontdek hier per reeks hoe we het leerlingen- en leerkrachtenmateriaal afstemmen op de nieuwe leerplannen. 

 
 Vak  Methode Wat gaan we doen?
Aardrijkskunde Telescoop TeleScoop is een nieuwe reeks aardrijkskunde voor de eerste graad van de A-stroom. Je gaat aan de slag volgens de nieuwste didactische inzichten en eindtermen. In 2020 beschikbaar voor jaar 1 én 2!
Economie en Organisatie Lift We lanceren een nieuwe methode voor de basisoptie Economie en organisatie in het tweede leerjaar.
Engels Buckle Up! Buckle Up! is onze gloednieuwe reeks voor Engels in het 1ste en 2de jaar in de B-stroom. De leerwerkboeken van jaar 1 en 2 verschijnen in 2020.
Engels TRACK
We lanceren voor de A-stroom in het secundair onderwijs de vernieuwde versie van ON TRACK. Op maat van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgt in 2020 na TRACK 1 KOV dit jaar deel 2 KOV, een boek voor 2 uur Engels in het tweede jaar, en de nieuwe TRACK 2-in-one voor scholen die 3 uur Engels in het tweede jaar geven. Voor het GO! vernieuwen we, in navolging van TRACK 1 GO!, het boek voor 2 uur Engels in het tweede jaar, volledig in lijn met de nieuwe leerplannen.
Financiële en economische geletterdheid FikS Met FikS is er een uitgave (op maat van het GO!, POV en OVSG) die helemaal voldoet aan de eindtermen rond financiële en economische competenties.
Frans C'est parti

In 2020 verschijnen C'est parti 6 en de graadmodule C'est parti 5/6 SET.OC (Specifieke eindtermen - onderzoekscompetentie) en is onze nieuwe reeks Frans compleet! Om helemaal te voldoen aan de nieuwste leerplannen kan je vanaf volgend schooljaar ook aan de slag met de 'edition revisée' van C'est parti 1.

Frans 7 à vous

De uitgaven van 7 à vous werden al opgesteld in de geest van de nieuwe eindtermen. Om te voldoen aan de nieuwe leerplannen plaatsen we de nodige aanvullingen op diddit. Zo blijf je ook volgend schooljaar zorgeloos aan de slag met 7 à vous in de eerste graad.

 Geschiedenis Sapiens Onze nieuwe geschiedenisreeks Sapiens legt op een unieke manier de nadruk op historisch redeneren. Stap voor stap scherpen leerlingen hun vaardigheden aan om het verleden beter te contextualiseren. Ze leren historische vragen stellen, ontdekken hoe ze bronnen kritisch kunnen interpreteren en komen stapsgewijs tot een beargumenteerde beeldvorming.
Geschiedenis STORIA De boeken van STORIA voor het eerste jaar (Live, Classic en GO!) worden herwerkt in het kader van de nieuwe eindtermen. Sinds dit schooljaar gaan jij en je leerlingen aan de slag met STORIAHD. We behouden de solide structuur en de heldere werkwijze, maar brengen historisch denken nog meer naar de oppervlakte. Kennen én kunnen behouden hun plaats, en redeneren over bronnen wordt nog meer expliciet gemaakt.
Godsdienst Curieus Curieus is onze nieuwe reeks godsdienst voor de A-stroom en de doorstroomrichtingen van het aso en tso. Ze vervangt de huidige reeks Theo, die wel beschikbaar blijft voor alle leerjaren, maar niet herwerkt wordt.  Sinds september 2019 kun je aan de slag met het gloednieuwe materiaal voor leerjaren 1, 3 en 5. Onze auteurs baseren zich uiteraard op het geactualiseerde leerplan. In 2020 vervolledigen we de reeks voor leerjaren 2, 4 en 6.
Godsdienst StapSteen Met StapSteen zit je goed voor de B-stroom en de arbeidsmarktgerichte richtingen van het tso/kso en bso. Vanaf september 2019 kun je aan de slag met StapSteen 7. Voor de overige jaren voorzien we een concordantietabel die verduidelijkt hoe StapSteen de terreindoelen binnen de perspectieven en nieuwe ingrediënten realiseert. De komende schooljaren herwerken we de reeks, zodat je uiterlijk in 2021 volledig conform het geactualiseerde leerplan kunt werken.
Mavo Nieuwe mavo

In het kader van de nieuwe eindtermen plaatsen we voor Nieuwe mavo 1 de nodige aanpassingen online. Op die manier kun je volgend schooljaar zonder zorgen aan de slag.

Mens & Samenleving MikS

Met MikS is er een uitgave voor het vak Mens & Samenleving in het eerste jaar van de A-stroom (Katholiek onderwijs). 

Natuurwetenschappen  MacroScoop  MacroScoop is een nieuwe reeks natuurwetenschappen voor de eerste graad van de A-stroom. Je gaat aan de slag volgens de nieuwste didactische inzichten en eindtermen. In 2020 beschikbaar voor jaar 1 én 2!
Natuurwetenschappen
 MicroScoop  MicroScoop is een nieuwe reeks natuurwetenschappen op maat van de eerste graad B-stroom. Aan de hand van drie flexibel inzetbare leerpakketten maak je je leerlingen wegwijs in de beginselen van Natuur en Ruimte.
Natuurwetenschappen BIOgenie+ Als leerkracht in de A-stroom kun je blijven rekenen op BIOgenie+. De vertrouwde structuur en werkwijze van de reeks houden we. We werken de inhouden van de leerwerkboeken bij waar nodig, zodat jouw lessen met Biogenie+ volledig leerplanconform blijven.
Natuurwetenschappen
NW voor jou NW voor jou blijft de beste keuze voor leerkrachten in de A-stroom. Ook na de zomer kun je aan de slag met de gekende opbouw en aanpak van de reeks. Waar nodig passen we de inhouden van de leerwerkboeken aan, zodat je conform de nieuwe leerplannen kunt lesgeven.
Natuurwetenschappen
NW voor jou GO! Bij de leerwerkboeken van NW voor jou GO! voorzien we aanvullend online materiaal, zodat de reeks volledig conform de eindtermen is. Je kunt dus blijven werken met je VAN IN-reeks voor natuurwetenschappen in het gemeenschapsonderwijs.
Natuurwetenschappen
Solar Aanvullend online materiaal maakt de leerwerkboeken van Solar volledig conform de eindtermen. Ook na de zomer blijft VAN IN dus je partner voor natuurwetenschappen in het gemeenschapsonderwijs.
Nederlands Taalweb We herwerken Taalweb in het kader van de onderwijshervorming. De herwerkte editie bevat nieuwe communicatieve opdrachten. Bovendien passen we enkele inhouden aan, zodat je volledig conform de nieuwe eindtermen les kunt geven. In 2020 verschijnt de herwerkte Taalweb 2.
Nederlands Traject Nederlands We lanceren voor de A-stroom een volledige nieuwe reeks: Traject Nederlands. Traject Nederlands is op maat gemaakt van de nieuwe eindtermen en leerplannen. We bieden jou als leerkracht de juiste tools om in te spelen op diversiteit in je klas, niveauverschillen en verschillende interesses. In 2020 verschijnt Traject Nederlands 2.
Techniek TechnoScoop
In 2020 gaan de nieuwe leerplannen voor Techniek in het tweede jaar in voege. Wij zorgen ervoor dat je volgend schooljaar aan de slag kunt met onze methode TechnoScoop in het eerste en het tweede jaar.
Wetenschappen Wonder  Nieuwe methode Wetenschappen voor het tweede jaar van de A-stroom, inzetbaar in de basisopties Moderne Talen - Wetenschappen  én STEM - Wetenschappen. Aan de hand van een didactisch doordacht doe-boek maken je leerlingen kennis met de drie wetenschapsdomeinen: biologie, chemie en fysica.
 Wiskunde Formule 1 Formule 1 stond al bekend als methode op maat van de B-stroom. We blijven hierop mikken door enerzijds extra aandacht te besteden aan context en wiskundige taligheid en anderzijds het cijferen te beperken. Bij de herwerking van Formule 1 blijft de succeservaring van de leerling centraal staan. Vanaf september 2020 kun je volledig conform de nieuwe leerplannen aan de slag met Formule 1 2B.
Wiskunde Optimaal GO! We herwerken Optimaal GO! grondig om de methode nog beter te laten aansluiten op je noden. Vanaf september 2020 kun je aan de slag met de vernieuwde editie van Optimaal GO! 1. Tijdens onze infosessies bezorgen we heel concrete informatie over de aanpassingen.
Wiskunde Pienter Na de vernieuwde editie van Pienter 1 komen we volgend jaar met een herwerking van Pienter 2. Je vindt de inhoudstafel alvast hier.