Frans en de onderwijshervorming

Ook voor Frans zijn er enkele veranderingen gebeurd in het eerste jaar. De nieuwe leerplannen liggen in het verlengde van eerdere wijzigingen voor het vak Frans; het aantal verplichte uren daalt wel van vier naar drie. Dat heeft een directe impact op leerkrachten die hun lestijd zien krimpen. Hoe pakten we dat aan bij C’est parti? Uitgeefcoördinator Sophie licht dit graag even toe.

C’est parti en de nieuwe leerplannen

Sophie: "C’est parti voor het eerste jaar verscheen in 2018. Onze auteurs volgden de wijzigingen die de leerplannen met zich meebrengen op de voet en vulden aan waar nodig. We bieden ook een minimaal te volgen traject voor scholen die een uur Frans minder per week aanbieden. Je kunt C’est parti zonder zorgen gebruiken. De heldere en stapsgewijze opbouw naar de communicatieve opdracht was altijd de voornaamste pijler van C’est parti en blijft van toepassing."Sofie_portret_web


Hoe zit het precies met het verschil tussen 3 en 4 uur Frans?

Sophie: "Op ons onlineleerplatform diddit vind je een duidelijk overzicht per Défi en Mission welke eindtermen, leerplandoelen en niveau van Bloom behaald worden én advies voor scholen met slechts drie lestijden per week. Daarnaast krijg je ook mee welke oefeningen je kunt gebruiken om te remediëren of te verdiepen."

"Ook het jaarplan is aangepast aan de nieuwe eindtermen, leerplandoelen en Taxonomie van Bloom."

"Geef je vier uur Frans, dan kun je de lestijd bovendien invullen met de Sur Mesure, de Kiosque, een alternatieve Macro-Tâche, online oefeningen op diddit en het gebruik van de Woordtrainer-app."

"Kortom, met C’est parti zit je goed!"

Lees hier meer over C'est parti