Engels en de onderwijshervorming

De onderwijshervorming geeft scholen de vrijheid om enkele keuzes te maken voor het vak Engels op het vlak van inhoud en lessentabellen. We vroegen onze uitgever Filip van Emelen om uitleg.

 Wat is de impact van de onderwijshervorming op het vak Engels?

Filip: "De trend die enkele jaren geleden is ingezet in het vreemde talenonderwijs wordt bij deze onderwijshervorming verder doorgetrokken. Er zijn een aantal wijzigingen in de eindtermen, maar de impact van de onderwijshervorming op het vak Engels is beperkt."

"Behalve enkele inhoudelijke wijzigingen, is er nu ook in het Katholiek Onderwijs Vlaanderen de mogelijkheid om Engels in het eerste jaar in te voeren. Daarnaast is er een herwaardering van literaire teksten in de eerste graad, maar ook de hoeveelheid grammatica is groter. Differentiatie is nog belangrijker geworden in de eerste graad, omdat de diversiteit aan leerlingen is toegenomen met de brede A-stroom. De scholen en leerkrachten hebben nu meer vrijheid hebben om de inhouden van het vak Engels te bepalen in de A-stroom."Filip_portret_web

Wat betekent dit concreet voor ON TRACK? 

Filip: "De leerwerkboeken van ON TRACK voor de A-stroom werden volledig in de geest van het moderne talenonderwijs ontwikkeld. Leerkrachten die voor ON TRACK kozen, geven al voor een groot deel les conform de nieuwe eindtermen."

"We hebben de afgelopen jaren intens gecommuniceerd met onze gebruikers om het concept van ON TRACK nog beter af te stemmen op de noden van leerkrachten Engels in de eerste graad. Daarom lanceerden we TRACK, onze vernieuwde versie van ON TRACK voor de A-stroom. TRACK werkt met een volledig nieuw concept dat verder bouwt op de bestaande onderdelen van ON TRACK. We leggen nog meer focus op structuur en differentiatie, met remediëring en verrijking in het leerwerkboek. Afhankelijk van het niveau van de klas kunnen leerkrachten kiezen wanneer zij differentiatie aanbieden. De werkvormen in de leerwerkboeken werden herbekeken en waar nodig hebben we nieuw, actueel taalmateriaal toegevoegd."

"Kortom, we zijn ervan overtuigd dat je met deze herwerking het vak Engels boeiend kunt maken voor alle leerlingen. In de A-stroom biedt TRACK voor het eerste jaar een nieuw leerwerkboek aan voor 1 uur Engels per week. Daarnaast hebben we het bestaande boek voor het GO! (2 uur Engels per week) herwerkt en vernieuwd. TRACK gaan we verder ontwikkelen en vernieuwen voor in het tweede jaar. Afhankelijk van het verdere schooltraject van de leerlingen, zullen zij het concept van TRACK herkennen in de andere reeksen Engels van Uitgeverij VAN IN. ON TRACK zullen we blijven aanbieden voor het aso. Track ‘n’ Trace blijft onze reeks voor het tso en kso."


Kom hier meer te weten over TRACK >