De onderwijshervorming, een opportuniteit


Onze uitgeefmanager Nathalie werkt samen met haar team toe naar de onderwijshervorming. Zij vertelt je graag hoe dat in zijn werk gaat.

Nathalie: "De hervorming zorgt in het onderwijs voor heel wat stof tot nadenken. Ook bij VAN IN hebben we de evolutie rond de eindtermen en de leerplannen op de voet gevolgd."

"Vanuit het departement voor Onderwijs & Vorming werden we regelmatig uitgenodigd voor een inkijk in de stand van zaken en de aanpak van de eindtermen. Zo kregen we inzicht in de opbouw van de eindtermen, de aanpak van Bloom en de veranderingen ten opzichte van de vorige eindtermen. Ook de koepels hebben ons de afgelopen maanden regelmatig uitgenodigd om kennis te maken met hoe zij de eindtermen vertalen naar nieuwe leerplannen en cahiers. Op die manier kregen we inzicht in hun visie en doel.


Nathalie_portret_web

"Hoe ging dat praktisch in zijn werk? Eerst werden de uitgevers per vak uitgenodigd en werden de inhoud en veranderingen van de leerplannen toegelicht. Zodra de leerplannen in hun voorlopige versie werden gepubliceerd, hebben we met onze auteurs bekeken wat we het best voor onze reeksen konden doen om jou als leerkracht zo goed mogelijk te ondersteunen."

Een aanbod in lijn met de nieuwe eindtermen en leerplannen

Hoe hebben we tegen 1 september 2019 een aanbod in lijn met de nieuwe eindtermen en leerplannen voorzien voor jou als leerkracht? Daarvoor zetten we in op herwerkingen van onze bestaande reeksen, het maken van nieuwe concepten voor nieuwe reeksen en kijken we naar het aanbod van digitale tools en ondersteuning via ons platform diddit. Zo bekeken we voor Mens en Samenleving samen met leerkrachten in de eerste graad wat het nieuwe vak zou inhouden en welke noden zij daarbij ervaren, zodat dat we een gepaste nieuwe methode konden bouwen.

Net als jij vinden we het belangrijk ons zo goed mogelijk te informeren over de onderwijshervorming. We blijven dan ook dagelijks de communicatie erover nauwgezet volgen. We houden contact met de koepels en we volgen met ons uitgeefteam de sessies van de pedagogische begeleiders. Via onze aanpak en het sterke werk van heel wat ijverige auteurs willen wij jou zo veel mogelijk bagage bieden die je kan sterken als leerkracht om je leerlingen te stimuleren tot groei, te motiveren in hun leerproces en dat op een efficiënte manier met een zo groot mogelijke leerimpact in deze hervormde aanpak.