Ondersteuning voor de leerkracht

Mens & Samenleving is een nieuw vak en zal dan ook gegeven worden door een heel diverse leerkrachtengroep. We hebben er dus voor gezorgd dat we je optimaal kunnen ondersteunen om je lessen tot een goed einde te brengen.

In de handleiding 

 • Verkleinde weergave van het ingevuld leerwerkboek
 • Een overzicht van de leerplandoelstellingen per hoofdstuk, met juiste niveau van Bloom. Ook voor doelstellingen uit het funderend leerplan en het ICT leerplan.
 • Uitleg en didactische tips bij de opdrachten, met suggesties voor het gebruik van digitale tools en mogelijke linken met andere vakken.
 • Overzicht van het audiovisuele materiaal
 • ...
Bekijk het eerste hoofdstuk van de handleiding

Evalueren met MikS 

Het nieuwe leerplan vraagt om een andere manier van evalueren, telkens op het juiste niveau van Bloom. Daarom bieden wij in onze methode verschillende vormen van evaluatie aan.

In het leerwerkboek

 • Peer evaluatie: leerlingen leren elkaar evalueren
 • Evaluatie werken in groep
 • Zelfevaluatie: met checklist over kennis, vaardigheden en attitudes

Op diddit, het online leerplatform

 • Bewerkbare rubrics-evaluatiefiches per hoofdstuk
 • Evaluatiemateriaal per hoofdstuk
 • Digitale evaluatie-items om een toets of taak samen te stellen (digitaal of op papier)

Ook voor het Funderend en ICT-leerplan 

In de handleiding van MikS geven we een duidelijk overzicht waar welke leerplandoelen aan bod komen en hoe we deze geclusterd hebben, maar we bieden ook ondersteuning voor het funderend leerplan en ICT-leerplan. 

Naast de transversale eindtermen die al werden toegewezen aan Mens & Samenleving, zijn er nog leerplandoelen uit het gemeenschappelijk funderend of het ICT-leerplan die we behandelen in MikS. We geven duidelijk aan waar dat kan en op welke manier: bv. via een ontdekplaat, via extra digitaal materiaal, met een verwijzing naar Wikifin materiaal, ...