Een doordacht concept

Het leerplan Mens & Samenleving in de praktijk

MikS is opgebouwd aan de hand van drie thema's: ik als persoon, ik en mijn relatie met anderen, ik en mijn relatie tot de samenleving. In elk van die thema's worden economische en sociale of sociaal-maatschappelijke leerinhouden met elkaar verweven. Die interdisciplinaire aanpak zorgt ervoor dat je leerlingen de samenhang makkelijker zien en vlotter tot inzicht kunnen komen.
In de handleiding geven we daarnaast ook nog suggesties om de link te leggen met andere vakken en dus ook multidisciplinair te gaan werken.

De twee procedurele doelen (onderzoekscompetentie en een mening onderbouwen) vormen de rode draad doorheen het ganse leerwerkboek. Enerzijds door het gebruik van de OVUR-structuur en het inzetten van ontdekplaten, anderzijds door het gebruik van fora die aanzet geven tot een klasgesprek.

Daarnaast hielden we bij het maken van MikS ook rekening met de herziene Taxonomie van Bloom. Bij de start van elk hoofdstuk voorzien we in de handleiding een overzicht van de bereikte leerplandoelen en eindtermen, inclusief het beheersingsniveau van Bloom.

Maar er is meer

Met MikS realiseren we ook verschillende transversale leerplandoelen uit het gemeenschappelijk leerplan ICT en het gemeenschappelijk funderend leerplan. Omdat uiteraard niet alle transversale leerplandoelen worden gerealiseerd, voorziet VAN IN specifiek voor het gemeenschappelijk funderend leerplan bijkomend online ondersteuning voor de leerkracht om die transversale leerplandoelen te bereiken.