“BSO-leerlingen onthouden vooral wat ze zien.”

De reeks ME & Company is in het voorbije schooljaar voor het eerst gebruikt in Kantoor-Verkoopscholen over heel Vlaanderen. Daarom zetten we twee leraren in de kijker die dit jaar aan de slag gingen met de nieuwe leerplannen van het VVKSO voor Kantoor-Verkoop. Onze vertegenwoordiger Asella De Vos trok naar Mechelen en ontmoette in Frie De Prins en Leen Vandeneynde van de school Ursulinen in Mechelen twee enthousiaste en betrokken leraren die lesgeven met ME & Company.

Frie de Prins geeft les in het vijfde jaar en Leen Vandeneynde geeft het volledige pakket in het derde jaar. Beiden namen deel aan de trekkersvergaderingen. Leen heeft meegewerkt  aan het nieuwe leerplan.

De eerste vraag: “Hoe is de keuze voor ME & Company tot stand gekomen?” Leen Vandeneynde: “Het was een voordeel dat we hebben meegeschreven aan het nieuwe Leerplan. Bij de infosessies wisten we daardoor heel goed wat er zeker in de uitgaven moest voorkomen en waar we op moesten letten bij de keuze van een reeks”

Eén van de pluspunten van ME & Company was de ruime online ondersteuning en het overvloedige  video- en beeldmateriaal. Leen: “Voor de leerlingen is het heel belangrijk om te visualiseren. BSO-leerlingen onthouden vooral wat ze zien, niet zozeer wat ze horen. Lachend: “Wat wij vertellen, is eigenlijk niet zo belangrijk.”

Makkelijk schakelen
Leen en Frie zijn het erover eens dat er een groot verschil is tussen lesgeven met ME & Company in het 3e jaar en het 5e jaar. Frie geeft enkel het deel boekhouden, Leen het hele pakket van 13 uur: Office 3.1, 3.2 en Retail 3. Voor haar is het veel makkelijker om over te schakelen van het ene deel naar het andere. Ze hoeft ook niet af te spreken met andere collega’s.
Leen: “Ik raad elke school aan om het op die manier te doen. In het 5e jaar is dat niet haalbaar, want dat is een 19 uurs-pakket. Maar het is een groot voordeel om het 3e jaar in één geheel te mogen geven. Je weet dan bijvoorbeeld met het ICT-vademecum heel goed wat wel en niet gezien is.”

Herkenbaar en hedendaags
Gevraagd naar de sterke punten van de reeks, noemen ze allebei het mooie beeldmateriaal: de kleurrijke boeken met de vele foto’s en tekeningen, de filmpjes …. Frie: “De leerlingen voelen dat het allemaal heel recent materiaal is. Ze waarderen de praktische en herkenbare aard van het materiaal. De situaties, documenten en producten zijn allemaal heel realistisch en sluiten daardoor goed aan bij de leefwereld van de leerlingen. Dat werkt motiverend.”

Verbeterpunten
Leen en Frie zouden geen echte leraren zijn, als ze niet ook een aantal verbeterpunten paraat hadden. Frie: “De schrijfruimte mag af en toe wel wat ruimer.” Leen: “De ‘To the points’ zijn soms wat te veel doorlopende tekst. Meer werken met staakwoorden zou helpen.”
Allebei dragen ze hun steentje bij om de vernieuwing vlot te laten verlopen. Leen kaart tijdens de trekkersvergaderingen zaken aan die ze mist of die ze graag anders zou zien. Frie heeft veel materiaal uitgewerkt voor ICT, toetsen en projecten, dat ze ook via Schoolonline en Smartschool deelt met de trekkers.

Projecten met werkplekleren
Leen en Frie doen allebei regelmatig aan projecten, waarbij de leerstof heel concreet wordt toegepast. In ME & Company biedt werkplekleren daar mogelijkheden voor. Frie: “Ik ben met mijn leerlingen gaan klasseren op het parket bij T-Interim en we zijn naar Telenet gegaan om telefoonervaring op te doen. Leen: “Op school doe ik aan intern werkplekleren, bijvoorbeeld met een eigen winkel. Of de leerlingen bezoeken op school het onthaal, of gaan een dag  werken bij het secretariaat. Op die manier worden er ook heel wat doelstellingen gerealiseerd.”