Waarom kiezen voor Sira?

Sira werd ontwikkeld om in te spelen op de groeiende vraag naar hedendaags en leerplanconform materiaal van leerkrachten én leerlingen islamitische godsdienst. Aan de grondslag van deze eigentijdse methode ligt het pad van de profeet Muhammad. 

Sira vertrekt vanuit de Qur'an en hadith, maar biedt de leerlingen de nodige context met een uitgebreid aanbod aan bronnenmateriaal. Zo bereiken ze het uiteindelijke doel van de lessen, namelijk kritisch leren denken en omgaan met de diversiteit binnen de islam.

Cover zonsondergang 2
De troeven van Sira
  • De Qur'an en hadith zijn sterk verweven met het didactisch concept. De leerinhouden starten echter steeds vanuit de leefwereld van je leerlingen en worden telkens gelinkt aan de hedendaagse samenleving.
  • Sira zet je leerlingen aan tot kritisch denken. Bronnenonderzoek en contextualisering staan hierbij centraal. Het bronnenmateriaal is divers en biedt verschillende, soms tegengestelde perspectieven.
  • Met Sira heb je een methode in handen die gericht is op je leerlingen. De inhouden worden duidelijk uitgelegd, op het niveau van je klasgroepen. Er is bovendien voldoende afwisseling: afbeeldingen, foto’s, tekst, audiovisueel materiaal … 
Opbouw van Sira

Het didactisch concept van Sira heeft als rode draad het pad van de profeet Muhammad. In het leerwerkboek treed je letterlijk in de voetsporen van de profeet. Elk hoofdstuk is op dezelfde manier opgebouwd en bestaat uit een 5-tal stappen en een synthese.

Doorheen de verschillende stappen zie je steeds een aantal terugkerende elementen opduiken, wat de herkenbaarheid vergroot:

  • De verteller: Doorheen de verschillende hoofdstukken zie je regelmatig de lichtblauwe kaders van de verteller opduiken. Deze geven context en duiding.
  • De Qur'an zegt … : In de oranje kaders wordt een koranvers aangereikt, inclusief vertaling. Deze wordt vaak door de verteller ingeleid of verduidelijkt.
  • De hadith vertelt … : In de lichtpaarse kaders wordt een deeltje uit de overlevering belicht.

Een hoofdstuk wordt telkens afgesloten met een synthese, goed zichtbaar dankzij de groene paginakleur, die te kennen leerstof nog eens overzichtelijk bundelt en een begrippenlijst bevat. Leerlingen kunnen tenslotte ook hun vorderingen bijhouden in een zelfevaluatie-checklist.


Link met de leefwereld van je leerlingen

Met Sira ga je aan de slag met een eigentijdse, actuele methode die de leefwereld van je leerlingen centraal stelt. In de aangebrachte koranverzen wordt een aanknopingspunt gezocht met thema’s die je leerlingen bezighouden. In het reflectiemoment leren ze de opgedane kennis en vaardigheden toepassen in een actuele context die aansluit op hun eigen interesses of bezigheden. Zo blijven ze gemotiveerd om zich te verdiepen in de islamitische godsdienst.

Hybride methode met ruim aanbod oefen- en toetsmateriaal

Met Sira en diddit heb je meteen het beste van 2 werelden. Jij kiest zelf wanneer je het platform inzet, of je het altijd in de klas wil gebruiken of eerder als aanvulling bij het leerwerkboek op papier. Op diddit kunnen je leerlingen de inhouden nog verder uitdiepen via interactieve ontdekplaten, extra oefeningen, al dan niet adaptief zodat er automatisch gedifferentieerd wordt, en kan je testen klaarzetten.

Bij Sira hoort een uitgebreid aanbod aan online oefeningen en toetsen. Zo kun je je leerlingen zelfstandig aan het werk zetten, laten oefenen, remediëren en testen. Je kan je eigen toetsen ook makkelijk samenstellen en indien gewenst afdrukken voor in de klas. Handig!

Ondersteuning voor leerkrachten

Op ons onlineplatform, maar ook in de handleiding van Sira, vind je als leerkracht maximale ondersteuning om met het materiaal aan de slag te gaan. We bieden didactische wenken en geven advies over de manier waarop je bepaalde, soms delicate, onderwerpen aan bod kan brengen in de klas. Je vindt er ook vaak voorbeeldantwoorden bij de vragen/oefeningen terug.