Basisgrammatica Grieks

Cover Basisgrammatica Grieks

De Basisgrammatica Grieks is een schoolgrammatica met precieze begrippen en definities. Ze bevat de leerinhouden die de basis vormen om teksten naar vorm en inhoud te begrijpen. Ze stimuleert de leerlingen om zelfstandig te leren werken, zowel bij het instuderen en herhalen van de grammaticale taalelementen als bij het analyseren, interpreteren, becommentariëren en begrijpen van teksten.