Troeven van de 1e graad

Inspirerende figuren 

In de eerste graad legt elk hoofdstuk de link tussen een inspirerende bijbelfiguur, hedendaagse sterke mannen en vrouwen en de leefwereld van uw leerlingen. Zo gaat het hoofdstuk 'Daniël' over vertrouwen, 'Bartimeüs' over solidariteit en 'Abel' over jaloezie. Uw leerlingen worden op deze manier betrokken bij de verhalen en de kern wordt stap voor stap duidelijk.

Stapsteen 1 inspirerende figuren
De opbouw
  1. Een hoofdstuk start met een filmfragment als instap om de leerlingen te prikkelen.
  2. In 4 korte lessen wordt de kern verder uitgediept via korte tekstfragmenten, veel beelden en gevarieerde opdrachten op maat van uw leerlingen.
  3. De lessen worden op een originele manier herhaald in het deel 'Houvast'.
  4. Tot slot krijgen de leerlingen op de laatste pagina, 'Mijn hoekje', de ruimte om zelf de leerstof te verwerken via een creatieve opdracht die de leraar kan kiezen uit een waaier van suggesties.
De volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt, bepaal je zelf.
Stapsteen 1 nieuw

Bekijk het herwerkte leerwerkboek
StapSteen 2 nieuw
Bekijk het herwerkte leerwerkboek
Hoe pakken we de interlevensbeschouwelijke competenties aan?
Herwerking StapSteen 1 en 2
  • Stapsteen 1:  in het leerwerkboek zijn er geen wijzigingen. We passen wel de handleiding aan waarbij we met een verkleinde weergave gaan werken en de didactische tips zullen rond de pagina's staan. Wel voegen we een hoofdstuk 'Vensters' over de interlevensbeschouwelijke competenties toe.
  • Stapsteen 2: in het leerwerkboek vervangen we een hoofdstuk. De geschrapte katern 'Maria Magdalena' bieden we wel nog online aan, maar in het leerwerkboek komt er hier een nieuw hoofdstuk in de plaats. De rest blijft ongewijzigd. Ook hier passen we de handleiding aan met een verkleinde weergave en zijn er online extra taken.
Het geactualiseerde leerplan

Het geactualiseerde leerplan is verplicht vanaf schooljaar 2019-2020 in alle graden van het secundair onderwijs, met een ‘ingroeiperiode’ van twee schooljaren. We ondersteunen je volop, zodat je progressief vertrouwd kunt geraken met het vernieuwde leerplan. In september 2021 is de 'ingroeiperiode' afgelopen.

Het vernieuwde leerplan onderscheidt terreindoelen voor de A-stroom en B-stroom en in de 2de en 3de graad voor doorstroomrichtingen en arbeidsmarktgerichte richtingen. Werkwoorden uit de taxonomie van Bloom geven richting aan het realiseren van de verschillende terreindoelen.

Met StapSteen zit je goed voor de B-stroom en de arbeidsmarktgerichte richtingen (tso/kso en bso).

  • Vanaf dit schooljaar kun je aan de slag met het gloednieuwe leerwerkboek StapSteen 7.
  • Voor de overige jaren voorzien we een concordantietabel die verduidelijkt hoe StapSteen de terreindoelen binnen de perspectieven en nieuwe ingrediënten realiseert.
  • We herwerken we de reeks, zodat je volledig conform het geactualiseerde leerplan kunt werken.

Bekijk de uitgebreide infosessie over godsdienst
Doorblader de folder van StapSteen
 

 logo


Diddit, het onlineleerplatform

Diddit is een motiverend onlineleerplatform, dat leraren en leerlingen optimaal ondersteunt. Het is perfect geïntegreerd in je lesmateriaal, waardoor jij zelf kan kiezen hoe je digitaal aan de slag wil gaan: van je eerste digitale stappen, blended learning tot fully digital!

Start je als school met een digitaal project waar leerlingen één op één met een laptop, tablet of Chromebook aan de slag gaan? Neem contact op met onze educatief adviseurs voor een voorstel op maat van je school.

Benieuwd wat diddit allemaal kan?

Ontdek alle modules van diddit

Hoe kunnen wij je helpen?

Ben je op zoek naar een nieuwe methode, wens je een presentatie voor je school of heb je hulp nodig bij het gebruik van je methode? Onze educatieve adviseurs helpen je graag verder met persoonlijk advies.

Contacteer mijn educatief adviseur