Hoe is Curieus opgebouwd?

Curieus wil je leerlingen nieuwsgierig maken naar het vak godsdienst. Opdat ze niet verloren zouden lopen in het lesmateriaal, kozen we voor een heldere structuur die terugkeert in de drie graden.

Titelblad met metafoor

Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door een titelblad. We zoeken inspiratie in de beeldtaal en nemen een snapshot van het onderwerp. Zo krijgen de leerlingen meteen een eerste impuls mee.

In leerjaar 3 en 4 komen de tereindoelen aan bod zoals beschreven in het leerplan: Persoonsvorming, Inspiratiebronnen, Gekozen worden en kiezen, Ontmoeten en ten slotte Omgaan met verscheidenheid.


Activerend-titelblad
Drie invalshoeken
Drie invalshoeken

We benaderen het onderwerp vervolgens vanuit drie invalshoeken.

  • In graad 1 staan elk leerjaar tien Bijbelse figuren centraal. De leerlingen werpen driemaal een Blik op deze figuren om hun verhaal te helpen begrijpen en een verband te leggen met hun eigen leven.

  • In graad 2 zoeken we inspiratie in de beeldtaal en nemen een snapshot van het onderwerp. De leerlingen onderzoeken deze momentopname driemaal via een Focus en verbinden dit achteraf tot een groter geheel.

  • In graad 3 is elk hoofdstuk een metrohalte met waar uit de impuls drie Sporen vertrekken. De leerlingen reizen mee en pikken onderweg de nodige kennis op.

Terugkerende items
Doorheen de hoofdstukken vinden de leerlingen niet enkel origineel bronmateriaal en leuke opdrachten. In graad 1 en 2 voorzien we ook kadertjes die hen extra stimuleren of uitnodigen om de leerstof samen te vatten.
Zoom
Naar de essentie
Naar de essentie

Achteraan elk hoofdstuk nodigen we de leerlingen uit om de drie standpunten met elkaar te verenigen. Dat kan aan de hand van beelden of een tekst. Tot slot vragen we de leerling om even stil te staan en een moment van (zelf)reflectie te nemen.

Extra's
  • Online vinden de leerlingen verbredings- en verdiepingsmateriaal. In graad 2 gebeurt dat via focus+, in graad 3 spreken we van een wisselspoor
  • Leerlingen kunnen online steeds informatie over de kerk, de Bijbel en de wereldgodsdiensten raadplegen via het vademecum (Info).

Ontdek het unieke lespakket voor de derde graad