Wat is er nieuw in STORIA HD?

1. Historische vraagstelling ontwikkelen

Historische vragen herkennen, begrijpen en stellen zijn belangrijke vaardigheden in de weg naar historisch denken. In de eerste graad leren leerlingen historische vragen herkennen en situeren, in de hogere graden gaan ze deze vaardigheden verder uitdiepen.

Nu al in STORIA

 • Elke les start vanuit historische vragen
 • Rijk aanbod historische vragen bij de bronnen

Nieuw in STORIAHD

 • Extra aandacht voor historische vragen bij geschiedenis
 • Voldoende verwerkingsopdrachten voor het herkennen, evalueren en formuleren van historische vragen
 • Kennisclip Historische vraagstelling

2. Situeren in het historisch referentiekader

Door middel van historische begrippen kunnen leerlingen het verleden beter contextualiseren. Concepten zoals ‘Sedentaire samenleving’ worden gebruikt om onderliggende gebeurtenissen te beschrijven.

Nu al in STORIA

 • Elke les of onderzoek start met een inleiding waarin we de leerinhouden situeren in tijd, ruimte en maatschappelijke domeinen
 • Uitgebreide woordenlijst

Nieuw in STORIAHD
 • Met kleurcodes maken we een onderscheid tussen structuur- en sleutelbegrippen
 • Letterlijke integratie van de historische begrippen uit het leerplan
 • Extra oefening op diddit
 • Kennisclips Referentiekader en structuurbegrippen

3. Kritisch redeneren over en met bronnen

Kritisch bronnenonderzoek staat centraal in geschiedenisonderwijs. Door bronnen kritisch tegen het licht te houden, trachten leerlingen een antwoord te bieden op de historische vragen.

Nu al in STORIA

 • Duidelijk onderscheid tussen bronnen en lestekst
 • Bronnen als bron geïdentificeerd
 • Bronnen steeds gelinkt aan de synthesetekst

Nieuw in STORIAHD

 • Nieuwe methodelessen over bronnen
 • Meer duiding en extra context bij de bronnen
 • Meer en exclusief bronnenmateriaal
 • Extra opdrachten: evalueren en confronteren van bronnen
 • Nieuwe ontdekplaten met takenblad en opties om te differentiëren
 • Uitbreiding van de ‘Kunnen’-kaders: overzicht vaardigheden voor je leerlingen
 • Kennisclips Bronnen indelen en Bronnen beoordelen

4. Tot beargumenteerde historische beeldvorming komen

Doorheen het leerplan, startend in de eerste graad, scherpen leerlingen historische vaardigheden aan om tot een correcte beeldvorming te komen.

Nu al in STORIA

 • Duidelijke synthesetekst met link naar de bronnen

Nieuw in STORIAHD

 • Extra oefeningen op structuurbegrippen: oorzaak/gevolg, continuïteit/verandering …
 • Extra aandacht voor 'de maakbaarheid van geschiedenis'
 • Kennisclip Historische beeldvorming

5. Reflecteren over de relatie tussen verleden, heden en toekomst

Wanneer leerlingen het historisch denken onder de knie krijgen, kunnen ze ook makkelijker verbanden leggen tussen gebeurtenissen uit het verleden en de actualiteit (en zelfs de toekomst).

Nu al in STORIA

 • Vraagstelling rond de link tussen het heden en de te behandelen tijd.
 • De rubriek OnWAARschijnlijk geeft wetenschappelijke duiding bij populaire stukjes geschiedenis (Live)
 • Vanaf het 2de jaar: in elk jaar een volledige les die de link legt tussen heden en de te behandelen tijd (Live)

Nieuw in STORIAHD

 • Extra aandacht voor standplaatsgebondenheid en multiperspectiviteit
 • Extra aandacht voor mythevorming en intrumentalisering van het verleden
 • Aandacht voor collectieve herinnering
 • Apart aanbod voor burgerschap
 • Kennisclip Standplaatsgebondenheid