C'est Parti 1 en 2
Ga aan de slag met C'est Parti voor de A-stroom.

  • Stapsgewijze opbouw van micro-tâche (kleine taaltaak) tot macro-tâche (grote taaltaak)
  • Transparante structuur zorgt voor houvast
  • Gedifferentieerd werken met de voortgangsoefenigen

 

CEP_A-stroom_hybride_beeld

C'est parti voor de A-stroom

C’est parti vous lance un défi!

 

De structuur van C’est parti is transparant en biedt houvast. Aan het begin van elke défi krijgen leerlingen inzicht in de uitdaging, of macro-tâche, die ze aan het einde van het hoofdstuk aangaan.

 

We laten je leerlingen niet zomaar los op de macro-tâche: elk hoofdstuk of défi is onderverdeeld in twee tot vier missions. Elke mission start vanuit een brondocument, waarna de leerlingen via reproductie, transfer en creatief-communicatieve oefeningen woordenschat en grammatica geïntegreerd verwerven en verwerken.

Aan het einde van elke mission wacht de leerlingen een micro-tâche, waarin ze de geziene leerstof in concrete taalgebruikssituaties moeten toepassen. Zo kunnen ze meteen een onderdeel inoefenen dat later in de macro-tâche aan bod komt.

Voor de basisoptie Moderne Talen in het 2de jaar bieden we bij o.m. bij C’est parti 8 gratis inspiratiefiches met creatieve kijk op de talen.

Meer over de inspiratiefiches
Bekijk de uitgebreide infosessie over graad 1

Aan de slag in de A-stroom

Gedifferentieerd werken 

In Sur mesure, herkenbaar aan de blauwe paginarand, doorloopt elke leerling zelfstandig zijn eigen traject, op zijn eigen tempo en niveau. De leerlingen corrigeren oefening per oefening aan de hand van de correctiesleutel, of komen bij jou langs. Bovendien vullen ze in Mon bilan hun score per oefening in, zodat jij het overzicht makkelijk kunt bewaren.

 

Hoe werkt het?

Op basis van zijn score op een oefening wordt de leerling doorverwezen naar een volgende oefening. Zo start elke leerling met dezelfde basisoefening, maar doorloopt hij gaandeweg een eigen traject. Sterke leerlingen krijgen op die manier meer uitdaging, terwijl leerlingen die moeite hebben met bepaalde leerstofonderdelen via remediëringsoefeningen naar het basisniveau worden gebracht.

 

Met Sur mesure kun je op verschillende manieren aan binnenklasdifferentiatie doen:

  • op het einde van de mission, net voor je leerlingen aan de micro-tâche beginnen.
  • op het einde van de défi , net voor je leerlingen aan de macro-tâche beginnen.

 

Wil je toch liever klassikaal aan de slag? Dat kan. De oefeningen in Sur mesure kun je ook perfect klassikaal inzetten. In de handleiding vind je tips over de moeilijkheidsgraad en de opbouw van de oefeningen.


Vers la micro-tâche

Hebben je leerlingen in Sur mesure op eigen niveau verder geoefend tot ze het basisniveau bereikten? Dan zijn ze nu klaar voor een eerste kleine communicatieve opdracht: de micro-tâche.

De micro-tâche is de afsluiter van de mission: de leerlingen krijgen de kans om de geziene leerstof actioneel in te zetten in een concrete taalgebruikssituatie. Zo maken ze kennis met het concept ‘communicatieve opdracht’, en kunnen ze zich voorbereiden op de grote macro-tâche aan het einde van de défi , waarin alle leerstof samenkomt.

Bij elke micro-tâche hoort een checklist, als houvast voor de leerlingen. Zo kunnen ze bij de uitwerking nagaan of ze niets over het hoofd hebben gezien.

Prêt pour la macro-tâche 

Je leerlingen hebben intussen alle missions uit de défi doorlopen, kregen in Sur mesure een oefentraject op maat en wisten alle microtâches tot een goed einde te brengen? Dan zijn ze klaar voor de macro-tâche, de grote communicatieve opdracht aan het einde van de défi.

Met een rugzak vol vaardigheden en bouwstenen vatten de leerlingen de geïntegreerde taaltaak aan. Op activerende en speelse wijze sluiten ze daarmee het hoofdstuk gezamenlijk af. Online vind je een bijbehorend evaluatierooster dat je naar eigen wens kunt aanpassen.

Ça a été? 

In C’est parti staan vaardigheden centraal. Daarom bieden we in Mon bilan de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen voortgang bij te houden. Dit portfolio biedt leerlingen de kans om aan zelfreflectie te doen, maar het is voor jou als leerkracht ook een uitstekend voortgangsrapport over de défi s heen.

 

Het portfolio per défi bevat 3 onderdelen:

  • De leerlingen duiden aan welke diff erentiatieoefeningen ze gemaakt hebben in Sur mesure, en hoe dat ging.
  • (Zelf)evaluatie van de macro-tâche.
  • De leerlingen noteren welke extra lees- en/of luisterteksten uit de Kiosque ze zelfstandig verwerkt hebben, en hoe dat ging.

 

Bij het invullen van de digitale versie op diddit krijg je per leerling een automatisch remediëringstraject voorgesteld voor de onderdelen waar hij minder sterk in is.

Il y en a plus

In de Kiosque biedt C’est parti verdere inoefenkansen voor de vaardigheden dankzij tal van extra  lees- en luisterteksten met verwerking op verschillende niveaus. Bovendien besteedt de Kiosque ook extra aandacht aan de Franstalige cultuur.

Deze bundels vind je terug op diddit in de module Lesmateriaal.