C'est parti 5 en 6
Ga aan de slag met Frans voor de derde graad van het aso.

  • Stapsgewijze opbouw in elk hoofdstuk: van micro-tâche (kleine taaltaak) tot macro-tâche (grote taaltaak)
  • Realistische en bruikbare taalgebruikssituaties
  • Mogelijkheid tot binnenklasdifferentiatie in het boek, af te stemmen op de individuele leerbehoeftes van je leerlingen
Blijf op de hoogte

 

CEP_Graad3_hybride_beeld


 

C’est parti voor de 3de graad aso

C’est parti vous lance un défi!

De structuur van C’est parti is transparant en biedt houvast. Aan het begin van elke défi krijgen leerlingen inzicht in de uitdaging, of macro-tâche, die ze aan het einde van het hoofdstuk aangaan.

 

We laten je leerlingen niet zomaar los op de macro-tâche: elk hoofdstuk of défi is onderverdeeld in twee tot vier missions. Elke mission start vanuit een brondocument, waarna de leerlingen via reproductie, transfer en creatief-communicatieve oefeningen woordenschat en grammatica geïntegreerd verwerven en verwerken.

Aan het einde van elke mission wacht de leerlingen een micro-tâche, waarin ze de geziene leerstof in concrete taalgebruikssituaties moeten toepassen. Zo kunnen ze meteen een onderdeel inoefenen dat later in de macro-tâche aan bod komt.

Aan de slag in de 3de graad 

Gedifferentieerd werken

In de derde graad bestaat de Sur mesure uit keuzefiches aan het einde van elke défi, waarin de leerinhouden uit dat hoofdstuk extra worden ingeoefend.


Vers la micro-tâche

Hebben je leerlingen in Sur mesure op eigen niveau verder geoefend tot ze het basisniveau bereikten? Dan zijn ze nu klaar voor een eerste kleine taaltaak: de micro-tâche. Dat is de afsluiter van de mission: de leerlingen krijgen de kans om de geziene leerstof actioneel in te zetten in een concrete taalgebruikssituatie. Zo maken ze kennis met het concept ‘taaltaak’, en kunnen ze zich voorbereiden op de grote macro-tâche aan het einde van de défi , waarin alle leerstof samenkomt.

Bij elke micro-tâche hoort een checklist, als houvast voor de leerlingen. Zo kunnen ze bij de uitwerking nagaan of ze niets over het hoofd hebben gezien.

Prêt pour la macro-tâche

Je leerlingen hebben intussen alle missions uit de défi doorlopen, kregen in Sur mesure een oefentraject op maat en wisten alle microtâches tot een goed einde te brengen? Dan zijn ze klaar voor de macro-tâche, de grote taaltaak aan het einde van de défi.

Met een rugzak vol vaardigheden en bouwstenen vatten de leerlingen de geïntegreerde taaltaak aan. Op activerende en speelse wijze sluiten ze daarmee het hoofdstuk gezamenlijk af. Online vind je een bijbehorend evaluatierooster dat je naar eigen wens kunt aanpassen.

Mais d’abord le résumé

Voordat je leerlingen de macro-tâche aanvatten, bundelt C’est parti alle bouwstenen die in de défi aan bod kwamen:

  • klassieke woordenlijsten én mindmaps met de actieve woordenschat per mission,
  • een overzicht van de structures of taalhandelingen.

Ça a été?

In C’est parti staan vaardigheden centraal. Daarom bieden we in Mon bilan de leerlingen de mogelijkheid om hun eigen voortgang bij te houden. Dit portfolio biedt leerlingen de kans om aan zelfreflectie te doen, maar het is voor jou als leerkracht ook een uitstekend voortgangsrapport over de défi s heen.

 

Het portfolio per défi bevat 3 onderdelen:

  • De leerlingen duiden aan welke diff erentiatieoefeningen ze gemaakt hebben in Sur mesure, en hoe dat ging.
  • (Zelf)evaluatie van de macro-tâche.
  • De leerlingen noteren welke extra lees- en/of luisterteksten uit de Kiosque ze zelfstandig verwerkt hebben, en hoe dat ging.

Bij het invullen van de digitale versie op diddit krijg je per leerling een automatisch remediëringstraject voorgesteld voor de onderdelen waar hij minder sterk in is.


Il y en a plus

In de Kiosque biedt C’est parti verdere inoefenkansen voor de vaardigheden dankzij tal van extra  lees- en luisterteksten met verwerking op verschillende niveaus. Bovendien besteedt de Kiosque ook extra aandacht aan de Franstalige cultuur.

Deze bundels vind je terug op diddit in de module Lesmateriaal.

Allons un peu plus loin

C’est parti 5/6 SET(OC) is een graadmodule voor de specifieke eindtermen van de pool Moderne Vreemde Talen.

In een introductie en 5 werelddelen nemen we je mee door la Francophonie. Aan de hand van authentieke, originele bronnen en didactisch doordachte opdrachten verwerven je leerlingen inzicht in de taal als systeem, in de relatie tussen taal en cultuur en in de wijze waarop communicatie functioneert. Ze blijven daarbij werken in de herkenbare en vertrouwde structuur van C’est parti.

Bekijk C’est parti 5/6 SET(OC)